bouw
Gepubliceerd: 11-09-2022

Een forse stijging prijzen in de bouwsector leidt tot onrust en tekorten aan materiaal, wat betekent dit precies en wat zijn de gevolgen? Je ziet het momenteel regelmatig voorbij komen in het nieuws: De prijzen in de bouw gaan fors omhoog. Hoe komt dit en wat betekent het voor de consument?

Wat houden de recentelijke prijsstijgingen in de bouwsector precies in?

Wanneer je dit jaar of in de toekomst een huis wil laten bouwen of een verbouwing aan je huis uit wil voeren, moet je rekening houden met buitensporig hoge materiaalkosten en lange wachttijden. Sinds begin dit jaar liggen de stijgingspercentages van het bouwmateriaal tussen de twintig en honderd procent. De snelle stijgingen zijn voor zowel de aannemers van het bouwbedrijf zelf, als voor degene die een verbouwing wil uitvoeren aan een (nieuwbouw)woning of een huis wil laten bouwen een groot probleem.

Je kunt er als aannemer namelijk niet omheen om deze kosten ook gedeeltelijk door te rekenen naar de klant. Ook ben je door de snelle stijgingen niet zeker van een soepel verloop van het project, omdat een tekort aan materiaal leidt tot vertraging van de werkzaamheden en vele hobbels op de weg. Wanneer je toch van plan bent een verbouwing of renovatie te realiseren wordt er aangeraden om op tijd een vakspecialist in te schakelen, bijvoorbeeld via websites zoals De 10 Beste.

Enkele oorzaken van de steeds hogere prijzen voor bouwmateriaal

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne is er een groeiend tekort aan belangrijke grondstoffen en aardgas. Deze grondstoffen worden geproduceerd in staalfabrieken in deze landen en zijn onmisbaar voor de productie van de bouwmaterialen. Ook is er te weinig van de spullen zelf die belangrijk zijn voor het (ver)bouwen van een huis of gebouw. Materialen zoals staal, hout, glas, dakpannen, baksteen en pvc-buizen worden moeilijker verkrijgbaar en ook de transport- en brandstofkosten nemen aanzienlijk toe.

Deze combinatie van schaarste aan materialen en een toenemende vraag naar verschillende bouwprojecten, zowel van particulieren als instanties, zorgen voor een crisissituatie met weinig zicht op verbetering in de nabije toekomst maar ook op de langere termijn.

Wat zijn de gevolgen van de hogere bouwkosten wanneer je een verbouwing wil realiseren?

Een gevolg van de hogere prijzen voor het bouwmateriaal is dat bouwprojecten stil komen te liggen, worden vertraagd of niet kunnen worden uitgevoerd volgens de geldende norm. Discussies over wie er voor de kosten op zal moeten draaien leidt tot onrust en onzekerheid bij de aannemers en de opdrachtgevers. Dit leidt vaak tot een staking van de projecten.

Sommige grote bouwprojecten zijn simpelweg niet mogelijk met de huidige bouwkosten omdat ze niet meer binnen de begroting passen en moeten worden uitgesteld. Klanten weten niet waar ze aan toe zijn omdat onduidelijk is wanneer er zicht is op verbetering van de situatie. Ook hier wordt echter aangeraden om wel het gesprek aan te gaan met vakmensen. Elke branche en sector heeft eigen problemen, maar ook oplossingen. Vraag om advies, pas dan weet je op welke manier geplande projecten kunnen doorgaan.

Compromissen en alternatieven

Een uitweg of oplossing voor dit probleem is nog niet bepaald in zicht. Je ziet wel dat aannemers door compromissen en effectieve communicatie hun klanten proberen niet uit het oog te verliezen en zo veel mogelijk tegemoet proberen te komen. Zo worden er in goed overleg alternatieven voor het materiaal bedacht om projecten toch nog zo soepel mogelijk te laten verlopen en binnen het overeengekomen budget te blijven.

In 2021 is er voor de oorlogssituatie wel een clausule gelanceerd waarmee de kostenstijgingen en prijsrisico’s waar je normaal gesproken mee te maken hebt in de bouw worden opgevangen. Deze werden in principe ook doorberekend in het contract. Echter, in deze huidige omstandigheden dekt deze voorwaarde niet deze buitengewoon hoge prijzen van de onmisbare materialen en worden aanbiedingen van leveranciers ingetrokken. Ondanks dat deze clausule niet geldt en er momenteel nog niet bepaald zicht is op verbetering, is er vanuit bouwbedrijven wel degelijk vertrouwen dat er op een gegeven moment weer meer stabiliteit komt.