Gepubliceerd: 24-04-2019

Deze website is een initiatief van De Regie BV.
Raadpleging en gebruik van deze website door derden geschiedt voor eigen rekening en risico. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website, hebben wij grote zorgvuldigheid in acht genomen. Wij garanderen niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. De Regie BV wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website komen uitsluitend aan De Regie BV toe, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming  is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Op de website treft u informatie aan die is aangeboden door derden. De Regie BV wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand. Wij behouden ons het recht voor informatie van derden te weigeren of te wijzigen, wanneer wij constateren dat deze onjuistheden bevat of onrechtmatig is.
De inhoud en functionele werking van de website kan zonder nadere aankondiging door ons worden gewijzigd zonder dat wij hiertoe verplicht kunnen worden.

© 2013-2019 - De Regie BV