Vragenlijst
Gepubliceerd: 16-06-2023

Onderzoek CPO motieven en voorkeuren

Voor een afstudeeronderzoek aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit in Eindhoven wordt er onderzoek gedaan naar Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

In dit onderzoek wordt er gekeken naar de motivaties- en keuzes van de (toekomstige) bewoners van woonlocaties en hoe CPO daar invloed op kan hebben of heeft gehad. Het uiteindelijke doel is om toekomstige deelnemers van CPO te helpen met het vinden van een geschikte locatie, met behulp van een digitaal hulpmiddel. U kunt hieraan bijdragen door het invullen van de volgende vragenlijst:

https://tueindhoven.limequery.com/885213?lang=nl

Het invullen van de vragenlijst is digitaal en duurt ongeveer 10 minuten. Daarnaast is het invullen van de vragenlijst volledig vrijwillig en anoniem. Mocht u vragen hebben over het onderzoek of de vragenlijst, dan kunt u de onderzoeker bereiken per e-mail via: j.w.m.poel@student.tue.nl.

Niet alleen geïnteresseerden of deelnemers aan een CPO project kunnen de vragenlijst in vullen, de mening van iedereen wordt gewaardeerd.