po / cpo
Gepubliceerd: 30-11-2013 Laatste update: 22-01-2019

Er zijn twee varianten van zelfbouw, te weten:

  • individuele zelfbouw 
  • collectieve zelfbouw (CPO) 

Bij zelfbouwprojecten bepaalt de eigenaar van de grond welke variant er wordt toegepast. De grondeigenaar bepaalt immers aan wie hij de grond uitgeeft. In de meeste zelfbouwprojecten is de gemeente de eigenaar en dus de partij die bepaalt of er voor zelfbouw wordt gekozen en zo ja welke variant er wordt toegepast.

De keuze tussen CPO en individuele zelfbouw zal in de praktijk per project worden gemaakt. Daarbij zijn de volgende vragen aan de orde:

  • Welke woningtypologieën worden er gerealiseerd?
  • Wat is het prijssegement?
  • Wat zijn de wensen en behoeften van de geïnteresseerde particulieren?
  • Kunnen individuele zelfbouw en CPO mogelijk worden gecombineerd in één project om zo de keuzemogelijkheden voor zelfbouwers te vergroten?

In de download wordt nader ingegaan op de verschillende afwegingen.