cpo Vondelstaete Amersfoort
Gepubliceerd: 28-07-2020 Laatste update: 21-07-2021

Afgelopen donderdag 23 juli heeft het bestuur van de vereniging CPO Vondelstaete met de gemeente Amersfoort de reserveringsovereenkomst getekend voor de CPO kavel gelegen op het terrein van het voormalige ziekenhuis de Lichtenberg. 

Luxere appartementen

Een groep particulieren gaat op deze kavel een duurzaam gebouw met wat luxere appartementen realiseren. Het gebouw gaat maximaal 8 appartementen omvatten en er zijn nog enkele plaatsen vrij! Het gebouw maken we samen, maar elke deelnemer kan zijn of haar appartement volledig naar eigen inzicht vormgeven. Nadere informatie vindt u op de site www.vondelstaete-amersfoort.nl

Passief Huis

Om richting te geven aan het proces hebben we een paar uitgangspunten geformuleerd die voorop staan bij de uitwerking van onze plannen. We mikken op een duurzaam gebouw gebaseerd op de normen van het 'Passief Huis' principe en de BENG normen. Dat wil zeggen dat er wordt gestreefd naar een minimaal energieverbruik. Dat wordt deels gerealiseerd door goede isolatie. Daarnaast willen we zelf energie opwekken onder meer met behulp van zonne-energie en warmte/koude opslag. We willen daarbij gebruik maken van de meest moderne technieken. Daarnaast staat gezamenlijkheid voorop en dat betekent dat we veel met elkaar overleggen om tot overeenstemming te komen over de manier waarop we ons plan willen realiseren!

Geen kant-en-klaar appartement

Je moet wel weten waaraan je begint, want je koopt geen kant-en-klaar appartement, je wordt deelnemer in het ontwerp- en bouwproces! We sparen kosten uit doordat we veel zelf doen, en we zullen in het proces vaak te maken krijgen met onzekerheden. Als alles meezit kunnen we voor het eind van 2021 gaan bouwen. 

Deelnemen?

Deelname staat open voor iedereen die de uitgangspunten van de vereniging onderschrijft. Ge├»ntereseerden kunnen contact opnemen via de site of via email info@vondelstaete-amersfoort.nl. We nemen dan binnen een paar dagen contact op.   

(Let op: inmiddels zijn alle appartementen in het project al aan kandidaten toegewezen)