Toons Tuin
Gepubliceerd: 10-03-2020

Afgelopen woensdagavond vond in Oos Zittesj Hoes een eerste informatiebijeenkomst plaats over het mogelijke project ToonsTuin.

Voormalige V&D

ToonsTuin is een plan van Frank Rijnders, Mathieu Bruls en Stephan Maussen om op de plek waar nu nog de leegstaande betonnen kolos van het voormalige V&D ligt een wooncomplex en stadstuin te realiseren en tevens het voormalige stadhuis op de Markt te herbouwen.
Dat moet vorm krijgen in een woonconcept waarbij de bewoners samen met anderen op een leuke, duurzame, veilige en gezellige plek oud kunnen worden met goed nabuurschap.

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)

Het bijzondere van het plan is dat het niet door een projectontwikkelaar wordt bedacht en uitgewerkt, maar dat dit onder begeleiding van een aantal specialisten gebeurd door de toekomstige bewoners zelf. Het project wordt gerealiseerd middels CPO – Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat betekent meedenken met je toekomstige buren over de vorm en uitvoering van het complex. En die toekomstige buren, dat kunnen zowel toekomstige eigenaren van een appartement zijn als huurders in het sociale en het middensegment. “Je moet hier samen willen wonen en samen ouder willen worden”, legt Stephan Maussen uit. Mensen die er wonen moeten naar elkaar om willen kijken.

Doorlooptijd

Tijdens de bijeenkomst wordt al snel duidelijk dat dit project van de aanwezigen een potje ‘omdenken’ vraagt. Immers: op dit moment zijn er weliswaar – enkel ter illustratie – al wat tekeningen gemaakt, maar ligt er nog helemaal niets vast: de uiteindelijke invulling en daarmee de kosten worden pas gaandeweg het proces duidelijk. Wat wel iets concreter is, dat is de verwachte duur van het bouwtraject. Verwacht wordt dat het project 2,5 jaar na afronding van het CPO-ontwerptraject kan zijn gerealiseerd.

Lagere kosten

Omdat er bij CPO geen winstoogmerk is verwachten de initiatiefnemers het project voor de deelnemers tegen lagere kosten te kunnen realiseren dan wanneer er een projectontwikkelaar wordt ingeschakeld. En bovendien hebben de deelnemers alle vrijheid om te bepalen hoe hun woning moet worden opgeleverd. Instapklaar of als casco, waarbij men de indeling en afwerking in eigen regie houdt. Ook de aandacht voor duurzaamheid en het omkijken naar elkaar zijn volgens de initiatiefnemers sterke troeven.

Nalatenschap Toon Hermans

Overigens is het de bedoeling om de eventuele herbouw van het voormalige stadhuis in een aparte stichting onder te brengen en buiten de realisatie van het wooncomplex te houden. De herbouw van het oude stadhuis is volgens de initiatiefnemers een lang gekoesterde wens van veel inwoners die met de realisatie van ToonsTuin realiteit kan worden. Het nieuwe oude stadhuis kan dan een brede publieke functie gaan vervullen als plek voor bijzondere bijeenkomsten, recepties, huldigingen, ontvangsten en wellicht voor taken van B&W. “Mogelijk zelfs dat we de ‘erven van Toon Hermans’ verleiden om er diens artistieke nalatenschap als archief en expo te laten thuiskomen,” aldus de initiatiefnemers.

Meer informatie vindt u op de website toonstuin.nl of vraagt u aan door een e-mail te sturen aan info@toonstuin.nl.

bron: Sittard-Geleen Nieuws