Thumbnail
Gepubliceerd: 13-11-2018

omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. De omgevingsvergunning heeft een aantal verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen vervangen. De bouwvergunning is vervangen door de ‘omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen'.

onderaannemer

Een bedrijf dat in opdracht van de (hoofd)aannemer bouwwerkzaamheden uitvoert. De meeste aannemers werken met veel verschillende soorten onderaannemers. Onderaannemers zijn vaak gespecialiseerd in één discipline, bijvoorbeeld: heiwerk, metselwerk, timmerwerk, installatiewerk, , installaties, dakdekken, schilderwerk, stukadoren etc.

oplevering

Feitelijke overdracht van de woning door de aannemer aan de koper. Er vindt een inspectie plaats van het uitgevoerde werk. Eventuele tekortkomingen worden vastgelegd in een opleveringsrapport Wordt de woning geaccepteerd, dan tekenen de koper en de verkoper het proces verbaal van oplevering. Bij de tweede oplevering wordt gecontroleerd of de gebreken verholpen zijn en wordt nogmaals het proces verbaal van oplevering getekend.

opzichter

De opzichter is verantwoordelijk voor het ‘dagelijks toezicht’ op de uitvoering. Hij/zij inspecteert de uitvoering door de aannemer en ziet erop toe dat de aannemer de werkzaamheden correct uitvoert. De opzichter kan ofwel een medewerker van het architectenbureau zijn of een zelfstandig werkende specialist.