Ten zuiden van Ewijk ligt een aantrekkelijk en waardevol gebied met historische linten. Aan een van deze historisch linten, landelijk gelegen en met een prachtig uitzicht over de weilanden, ligt deze mooie bouwkavel met een grootte van ca. 1180 m2 voor de bouw van een vrijstaande woning.

De bouwkavel ligt aan de Vordingstraat, naast huisnummer 43. De afmetingen van de bouwkavel zijn: ca. 19,5 meter breed aan de frontzijde, ca. 36,5 meter aan de achterzijde en ca. 44 meter diep. De kavel grenst aan de andere zijde en achterzijde aan het grasland. Iets voorbij de kavel ligt de Vordingse plas.

Het hoofdvolume van de toekomstige woning is tenminste 15 meter lang zodat de rechthoekige vorm die we veel in dit gebied tegenkomen gewaarborgd wordt. De maximale hoogte bedraagt 11 meter. Er is sprake van lage kappen met een goothoogte van maximaal 3 meter.

Kenmerkend voor de Historisch Linten van Ewijk is de grote mate van verspringende rooilijnen. De rooilijn verspringt ten minste 3,5 meter maar bij voorkeur meer. Zoals op bovengenoemde situatie is aangegeven is dit ook hier het geval. De rooilijn van de kavel ligt achter de rooilijn van Vordingstraat 43.

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt in de ontwikkeling van de woning. De gangbare Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) wordt aangehouden maar gemeente Beuningen juicht het ten zeerste toe wanneer bewoners extra stappen willen zetten naar duurzaam wonen. Bij duurzaamheid wordt ook gedacht aan zonnewarmte en afkoeling van de woning.
Met betrekking tot de beeldkwaliteit geldt dat er gestreefd wordt naar de toepassing van duurzame materialen. Naast een duurzaam karakter hebben duurzame materialen een natuurlijke uitstraling, passend bij de van oorsprong kenmerkende bebouwing in het gebied. Gedacht wordt aan de toepassing van baksteen, hout, zink, riet, natuursteen etc.

Het boerenerf wordt gekenmerkt door eenvoud en functionaliteit. Het hoofdvolume van de woningen heeft in principe een rechthoekige vorm met een kap met nok in de langsrichting. De volgende dakvormen zijn mogelijk.
• Zadeldaken, met of zonder wolfseind
• Schilddaken
• Mansarde daken
• Asymmetrische daken (voor de toepassing bij schuren en opstallen).

De minimale dakhelling is 35 graden. Bij symmetrische daken is de kap niet steiler dan 50 graden. Goten zijn eenvoudig met een zinken mast of bakgoot en niet voorzien van een boeiboord.
Daken zijn voorzien van een dakpannen, riet of een ander duurzaam materiaal.
Aanbouwen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het hoofdvolume.

Aandachtspunten:

De bestemming van het perceel dient door koper voor zijn/haar rekening te worden gewijzigd naar "wonen”. De gemeente Beuningen heeft al schriftelijk aangegeven hier in principe medewerking aan te verlenen. Koper kan hierbij gebruik maken van de door verkoper reeds uitgevoerde onderzoeken:
- archeologisch onderzoek
- verkennend bodemonderzoek
- vergunning voor het verplaatsen van de duiker (dam) ten behoeve van de nieuwe inrit.
Deze zijn in de koopsom inbegrepen.

Voorafgaand aan de aankoop van de grond kan koper een principe verzoek bij de gemeente Beuningen indienen om de bouwplannen te toetsen. Een positieve uitkomst hiervan kan in overleg als ontbindende voorwaarde in de te sluiten koopovereenkomst opgenomen worden (zie bijlage procedure verkoop).

De uitkomst van zowel het archeologisch onderzoek als het verkennend bodemonderzoek, levert geen problemen op voor een toekomstige ontwikkeling van een vrijstaande woning.
Daarnaast is er een vergunning van het waterschap voor het verplaatsen van de dam ten behoeve van een nieuwe inrit.

Het perceel ligt ongeveer 100 cm lager dan de openbare weg en dient derhalve te worden opgehoogd. Dit kan met uitkomende grond.

In verband met het houden van sportpaarden is het van belang dat de nieuwe eigenaar rekening houdt met beplanting, hagen, bomen etc. die niet gevaarlijk zijn voor paarden. Hiervoor zal een clausule in de koopovereenkomst opgenomen worden.

Minimum prijs
€389.000
Maximum prijs
€389.000
Minimum oppervlakte
1.180㎡
Maximum oppervlakte
1.180㎡
Soort bouw
nieuwbouw 
Woningtype
vrijstaande woning 
Telefoon
Adres

Vordingstraat 43
Ewijk
Gelderland

Doelgroep
Soort zelfbouw
individueel bouwen 
Aantal kavels
1
Woonmilieu
dorps of landelijk 
Ik wil graag informatie ontvangen