Exclusieve kavel te koop – wonen in het Westland, aan het water met een uniek grote oppervlakte! Deze kavel van maar liefst ca. 2.535 m² heeft de volledige bestemming “Wonen”.  

Dat betekent dat u de villa volledig naar eigen smaak en wens mag ontwerpen en bouwen. Een mooie bijkomstigheid is dat de verkopende partij daar eveneens goed in is! Visie geeft alvast een voorzetje met bijgaande impressies en video. 
De locatie is centraal gelegen tussen het Westland en Den Haag in. Snel in natuurgebied Madestein, Ockenburg of op het strand en dichtbij het dorp of snel in de stad Den Haag. Tevens nabij goede uitvalswegen om direct de snelweg te betreden. Kortom privé en rustig wonen maar toch alles dichtbij. 

Bij deze kavel zijn in ieder geval de volgende zaken van toepassing. 

1. Vrij ontwerp / sfeer impressie 
De in deze brochure ingevoegde tekeningen / artist impressions dienen slechts als sfeerimpressie. De koper van de kavel heeft de vrijheid om binnen de regels van het bestemmingsplan naar eigen wens en invulling een woning te ontwerpen en te bouwen. De verkopende partij heeft tevens een bouwbedrijf, waardoor zij de koper kan begeleiden en verwijzen naar de juiste personen ten behoeve van het ontwerpen en bouwen van de woning. 

2. Vrij op naam 
Het hierbij aangeboden perceel wordt vrij op naam aangeboden. Dit betekent dat de notariskosten met betrekking tot de leveringsakte en de overdrachtsbelasting voor rekening van verkoper komen. De verkoper zal dan ook de notaris aanwijzen. 

3. Levering in de huidige staat: 
Het hierbij aangeboden perceel wordt aangeboden in de huidige staat en dient voor rekening van de koper gesloopt te worden alsmede bouwrijp te worden gemaakt. Hier toe kan bij verkoop eveneens een aannemingsovereenkomst gesloten worden, welke onlosmakelijk verbonden zal zijn met de koopovereenkomst. 

4. Bodemonderzoek: 
Een milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd, waarbij is aangetoond dat de kavel geschikt is voor het bouwen van een woning. Dit is eveneens kortgesloten met de Omgevingsdienst Haaglanden. De rapporten van het onderzoek, alsmede de reactie van de Omgevingsdienst Haaglanden kan op verzoek worden ingezien. 

5. Parkeren: 
De koper van de kavel zal er voor zorg moeten dragen dat conform het parkeerbeleid van de gemeente Westland op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid voor eigen gebruik en bezoekers wordt gerealiseerd. 

6. In- / uitrit 
De in- / uitrit zou eventueel verplaatst kunnen worden. De koper zal hier zelf een vergunning voor dienen aan te vragen. 

7. Bouwrecht: 
De kavel wordt aangeboden inclusief bouwrecht. Het meenemen van een eigen bouwrecht is niet mogelijk.  

8. Bestemmingswijzigingsplan: 
Het hierbij aangeboden perceel is betrokken in het bestemmingsplan "Verzamelplan Glastuinbouw 2.0", welke is vastgesteld door de gemeenteraad op 15 februari 2022. Bij de Raad van State is bezwaar ingediend op een (ander) onderdeel van het bestemmingsplan, waardoor het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is verklaard. Wel kan er voor onderhavige locatie een omgevingsvergunning worden aangevraagd alsmede afgegeven worden door de gemeente Westland. Deze nog niet onherroepelijkheid heeft in principe geen consequenties te betekenen voor de vergunningverlening.  

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op over de voorwaarden en mogelijkheden.

Minimum prijs
€895.000
Maximum prijs
€895.000
Minimum oppervlakte
2.535㎡
Maximum oppervlakte
2.535㎡
Doelgroep
Woonmilieu
dorps of landelijk 
Soort bouw
nieuwbouw 
Soort zelfbouw
individueel bouwen 
Telefoon
Adres

Middenweg 9
Poeldijk
Zuid-Holland

Woningtype
vrijstaande woning 
Aantal kavels
1
Ik wil graag informatie ontvangen