Op een prachtige locatie aan de Benedenrijweg in Rotterdam ligt deze unieke kans op u te wachten! Namelijk een kavel, gelegen op eigen grond, om uw eigen droomwoning te bouwen. De mogelijkheid om een bouwkavel van 527m² te kopen aan de rand van IJsselmonde, nabij belangrijke uitvalswegen, om de hoek bij jachthaven IJsselmonde en met uitzicht op de Van Brienenoordbrug is met recht uniek te noemen. 

Waarom juist hier? 
Om verschillende redenen is een bouwkavel op deze locatie aantrekkelijk: 

- Goede ontsluiting met de auto naar A-15 en A-16 
- Met de watertaxi naar Rotterdam centrum 
- Mogelijkheid tot het bouwen van een woning met een bruto woonoppervlakte van 220 m² 

Ben u nieuwsgierig geworden? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met ons kantoor. 

OMGEVINGSVERGUNNING: 

Wij (Gemeente Rotterdam) besluiten de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit(en):  
- ‘Bouwen’ (Grondslag: Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder a)  
- ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’  
(Grondslag: Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder c, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 in samenhang met Besluit omgevingsrecht (Bor) artikel 2.7 aangezien het project past binnen de categorie gevallen van het Bor, Bijlage II, artikel 4, vierde onderdeel) 

OBJECT: 

Het project betreft het bouwen van een vrijstaand nieuwbouwwoning met een bruto vloeroppervlakte van 221m2, een goothoogte van circa 3,4 meter en een bouwhoogte van circa 8,2 meter. De woning bestaat uit 1 bouwlaag en afgedekt met een kap. Op het voor- en achterdak wordt een dakkapel gerealiseerd. 

BESTEMMINGSPLAN REGELS: 

Bestemmingsomschrijving: 
Woningen, met de daarbij behorende voorzieningen zoals (inpandige) bergingen en garageboxen, aanbouwen, bijgebouwen, alsmede tuinen, groen, water en ontsluitingspaden. 

Bouwregels 
a. de maximum goothoogte van gebouwen bedraagt 6 meter, 
b. de maximum bouwhoogte van gebouwen bedraagt 10 meter, 
c. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat, indien er op de verbeelding een aanduiding "maximum goothoogte (m)" is opgenomen, de met die aanduiding aangegeven goothoogte als maximum goothoogte geldt; 
d. in afwijking van het bepaalde onder b geldt dat, indien er op de verbeelding een aanduiding "maximum bouwhoogte (m)" is opgenomen, de met die aanduiding aangegeven bouwhoogte als maximum bouwhoogte geldt. 

Specifieke gebruiksregels 
Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf, mits: 
• de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30% mag worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf; 
• ten aanzien van een aan huis gebonden bedrijf sprake is van een bedrijf tot en met categorie 1 als bedoeld in de bij deze regels horende lijst van bedrijfsactiviteiten; 
• de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen; 
• er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen; 
• er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden beroep of bedrijf. 

Afwijken van de gebruiksregels 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 25.3 (zie bestemmingsplanregels) terzake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de milieudeskundige - daarmede naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.

Minimum prijs
€475.000
Maximum prijs
€475.000
Minimum oppervlakte
527㎡
Maximum oppervlakte
527㎡
Doelgroep
Woonmilieu
stedelijk 
Soort bouw
nieuwbouw 
Soort zelfbouw
individueel bouwen 
Telefoon
Adres

Benedenrijweg 305
Rotterdam
Zuid-Holland

Woningtype
vrijstaande woning 
Aantal kavels
1
Ik wil graag informatie ontvangen