Wonen in het groen! Bouwkavel met agrarische grond in Overdinkel

Het bestemmingsplan van de kavel aan de Invalsweg is Bestemmingsplan Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a en is te vinden op de website van de gemeente Losser.

De gemeente biedt aan de Invalsweg in Overdinkel een bouwkavel mét agrarische grond te koop aan. De bouwkavel is circa 635 m² groot, Achter de bouwkavel ligt een perceel agrarische grond van circa 6.105 m² groot. Het totale perceel is 6.740 m² groot. De bouwkavel en de agrarische grond worden tezamen te koop aangeboden.

Het bouwblok mag bebouwd worden met een vrijstaand woonhuis met bijgebouw. De agrarische grond mag niet als tuingrond in gebruik worden genomen, ook mogen er geen bouwwerken op worden gerealiseerd. de bouwkavel en de agrarische grond gaan samen vanaf vrijdag 16 juli 2021 in verkoop. Het bouwkavel en de agrarische grond worden per inschrijving verkocht. De bodemprijs voor de bouwkavel inclusief agrarische grond is € 295.295,- inclusief btw.

Het college van B&W van de gemeente Losser heeft besloten om bij verkoop van bouwkavels de voorwaarde op te nemen dat de te bouwen woningen levensloopbestendig worden uitgevoerd. Levensloopbestendig betekent dat voldaan moet worden aan de Woonkeur 2015. De Woonkeur 2015 geeft aan dat een woning zo ontworpen wordt, dat een bewoner in zijn woning kan blijven wonen wanneer hij bijvoorbeeld fysieke beperkingen krijgt. Verplicht verhuizen vanwege een beperking wordt daarmee voorkomen.

Concreet betekent dit, dat er op de bouwtekening van de te bouwen woning aangegeven moet worden, dat het mogelijk is een trapliftvoorziening te installeren. De gemeente stelt niet alleen deze voorwaarde bij de verkoop van bouwkavels. Ook wil de gemeente alle burgers die een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning indienen, informeren over de mogelijkheden levensloopbestendig te bouwen.

Geïnteresseerden kunnen tot 16 september 2021, 12 uur een biedingsformulier inleveren bij Notariskantoor Poppinghaus te Losser. Op 16 september 2021, 16.00 uur, zal de notaris de biedingsformulieren openen. De gemeente Losser heeft tot 17 september 2021, 13.00 uur, de tijd om de kavel te gunnen aan de beste bieder. De gemeente kan ook besluiten de kavel niet te gunnen.

De stadsbouwmeester voor het plan aan de Invalsweg te Overdinkel is de heer Endrie Nijhuis. Om de week op maandagochtend houdt de stadsbouwmeester een spreekuur. U kunt hiervoor een afspraak maken via de afdeling Vergunning en Handhaving van de gemeente Losser via telefoonnummer 053-5377391 tussen 8.30 uur en 12.30 uur.

Minimum prijs
€295.295
Maximum prijs
€295.295
Minimum oppervlakte
6.740㎡
Maximum oppervlakte
6.740㎡
Soort bouw
nieuwbouw 
Woningtype
vrijstaande woning 
Telefoon
Adres

Invalsweg 8A
Overdinkel
Overijssel

Doelgroep
Soort zelfbouw
individueel bouwen 
Aantal kavels
1
Woonmilieu
dorps of landelijk 
Ik wil graag informatie ontvangen