De bouwkavel is een vrije sector kavel voor de bouw van een vrijstaande woning met bijgebouw(en). Door de ruime bouwmogelijkheden kunt u hier een bungalow, nultredenwoning (gelijkvloerse woning) dan wel een royale woning met garage en bijgebouwen realiseren.

De bouwkavel heeft een oppervlakte van ca. 865 m² met een frontbreedte van ca. 26 m¹ ca. 30 m¹ diep.

Vraagprijs € 395.000,- v.o.n.

Bestemmingsplan
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘bestemmingsplan Brouwerijstraat 25a’, vastgesteld door de gemeente Drimmelen op 24 mei 2012 heeft de bouwkavels de vigerende bestemming ‘Enkelbestemming Wonen-1’.

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. vrijstaande woningen;
met daarbij behorende:
b. bijbehorende bouwwerken;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. tuinen en erven.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden', mag het aantal vrijstaande woningen niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven;
c. hoofdgebouwen dienen met de voorgevel minimaal 2 meter uit de voorste bouwgrens te worden opgericht;
d. de diepte van het hoofdgebouw mag ten hoogste 14 meter bedragen;
e. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 3 meter te bedragen;
f. de goot- en bouwhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;
g. het bebouwingspercentage per bouwperceel mag ten hoogste 50% bedragen;
5.2.2 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken dienen binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden;
b. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag per perceel in totaal maximaal 75 m² bedragen, met dien verstande dat het maximale bebouwingspercentage van 50% niet mag worden overschreden;
c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 meter;
d. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6 meter.
5.2.3 Bouwwerken geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer dan 1 m bedragen;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer dan 2 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m.
Voor nadere informatie over de bestemming en de bouwregels kunt u contact opnemen met de makelaar.

Aanvullende informatie
- Unieke kans om uw eigen droomhuis te bouwen;
- U hoeft alleen een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aan te vragen;
- Gelegen nabij het centrum van Wagenberg;
- Ruime bouwmogelijkheden voor een woning met bijhorende bouwwerken;
- Goede ontsluitingsmogelijkheden naar de snelweg;
- Enkelbestemming ‘Wonen’.

Situering
De bouwkavel is gelegen in het dorp Wagenberg. Het dorp Wagenberg is één van de zes dorpskernen van de gemeente Drimmelen. Wagenberg ligt vlakbij de A16 en A59 en heeft op die manier een prima verbinding met de grote steden in de omgeving zoals Den Bosch, Antwerpen en Rotterdam. Vanuit het Meulenpad is de A59 in 3 autominuten te bereiken. Het centrum van Breda is per auto binnen circa 20 minuten te bereiken. De voorzieningen in de dorpen Terheijden en Made zijn binnen enkele autominuten bereikbaar.

Minimum prijs
€395.000
Maximum prijs
€395.000
Minimum oppervlakte
865㎡
Maximum oppervlakte
865㎡
Soort bouw
nieuwbouw 
Woningtype
vrijstaande woning 
Telefoon
Adres

Meulenpad
Wagenberg
Brabant

Doelgroep
Soort zelfbouw
individueel bouwen 
Aantal kavels
1
Woonmilieu
dorps of landelijk 
Ik wil graag informatie ontvangen