icon

Studie naar duurzame woningbouw in stadsranden

Architecture By Co-creation

Tot 2050 moeten minimaal 1,4 miljoen extra woningen worden gebouwd. Dat is onmogelijk met alleen stedelijke verdichting. Van de vraag van 1,4 tot 1,6 miljoen extra woningen past maximaal 35% binnen bestaand stedelijk gebied. Voor de rest, bijna 1 miljoen woningen, moet buiten het centrum van de bestaande steden zo’n 300 vierkante kilometer bouwgrond worden gevonden. Zeker doordat tweederde een vraag naar grondgebonden woningen betreft.  Met de huidige wijze van bouwen betekent dit een aantasting van het landschap. Volgens een “wonen-plus-natuurstrategie*” zal er naar natuurinclusieve bouwvormen moeten worden gezocht. De totale hoeveelheid verharding in zo’n nieuwe wijk moet worden teruggebracht en daken moeten worden ingezet om het verlies aan landschap te compenseren. " Wonen in het groen" is een zoektocht naar zo'n natuurinclusieve bouwvorm voor grondgebonden woningen en zoekt daarbij ook naar oplossingen voor  een  inclusieve samenleving 

Heeft u hierin interesse? kijk op onze website: https://abyc.nl/wonen-in-het-groen of neem contact op

Adres

Magda de Haasstraat
2331BK Leiden
Zuid-Holland

Woonmilieu
rand van de stad/buitenwijk
Doelgroep
nieuwbouwproject realiseren (CPO)