icon

CPO Toekomstmuziek Nijmegen

Bouwen In Eigen Beheer

Onze Vereniging Toekomstmuziek is voortgekomen uit een plan voor het opzetten van een CPO-bouwproject. CPO staat voor: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Vanuit het CPO willen wij met een aantal mensen in eigen beheer gaan bouwen. Samen, omdat je dan sterker staat. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we in september 2019 de Vereniging Toekomstmuziek opgericht.

Wij, de leden van de Vereniging, vormen op dit moment een groep van acht personen - 3 koppels en 2 alleenstaanden - en zijn allemaal ouder dan 55 jaar. Als goede buren onderzoeken we hoe we met elkaar de regie kunnen voeren over onze toekomst, liefst in combinatie met mensen van een jongere generatie. Aspecten die we in dit verband waardevol vinden zijn wederkerigheid, gedeelde belangen, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en duurzaamheid.

Ons plan is om voor 10 huishoudens 10 zelfstandige wooneenheden of appartementen te bouwen, met oppervlaktes van ongeveer 75 tot 100 m2. Een kleinschalige woonvorm dus, die ruimte biedt aan maximaal 20 personen. En bij voorkeur met mensen van verschillende leeftijden (tussen de 45 en 60), zodat de groep qua omvang en leeftijdsopbouw krachtig en vitaal blijft.

Daarnaast hebben we behoefte aan ruimtes die we met elkaar kunnen delen, zoals een multifunctionele ontmoetingsruimte (het ‘hart van het gebouw’), logeerkamers, hobby- en/of bergruimtes en een tuin. Het delen heeft ook betrekking op materiële zaken (auto’s, apparatuur), omdat dit milieuvriendelijker en kosten- en ruimtebesparend is.

Eind 2019 hebben we samen een kavel van ruim 3000 m2 gekocht in de Nijmeegse wijk Hees. Hierop willen we maximaal 10 privé-wooneenheden bouwen, plus enkele gemeenschappelijke ruimtes, waaronder een ontmoetingsruimte en logeerkamers.

Meerwaarde van een woongemeenschap

Een woongemeenschap kan in onze optiek waardevolle maatschappelijke voordelen opleveren. Zoals:

  • meer sociale cohesie, meer veiligheid, grotere geborgenheid en minder eenzaamheid. Er zijn immers in de directe nabijheid volop gelegenheden voor contacten en ontmoetingen;
  •  het voorhanden zijn van hulp van medebewoners (voor het doen van boodschappen, eten koken, etcetera);
  • de toename van de sociale kwaliteit van de woonwijk (het ondersteunen resp. activeren van buurtinitiatieven, inzet van gemeenschappelijke ruimtes);
  • de kostenbesparing door zelfbeheer.
    Voor 4 appartementen zoeken we nog geïnteresseerden die, net als wij, in gezamenlijkheid, duurzaam en levensloopbestendig willen wonen.

Zie website van de vereniging: https://verenigingtoekomstmuziek.nl/

 

Fase
in ontwikkeling
Adres

Kerkstraat 5
6543 KE Nijmegen
Gelderland

Woonmilieu
stedelijk
Doelgroep
nieuwbouwproject realiseren (CPO)
Jaar van oplevering
2022