icon

CPO Sciencepark

Atelier van Wengerden

Atelier van Wengerden won met het CPO Sciencepark een selectieprocedure voor woongebouw op een uitdagende zelfbouwkavel aan de Ringdijk.

Het Sciencepark huisvest grote woningbouwvolumes met een geringe relatie tot de openbare ruimte. Met dit gebouw wilden wij meerwaarde aan de omgeving bieden; een gebouw dat zich wel opent naar de buurt en daarmee een relatie aangaat.

Om een aantal redenen werd besloten dat een overkragend volume de meest geschikte oplossing is. Dit werd voornamelijk bepaald doordat de dijk beschermd gebied is waarop niet gebouwd mag worden. Daarnaast creëert een uitkraging aan de straatzijde een buitenruimte die ruim toegang biedt tot het gebouw. Omdat dit zou resulteren in donkere lagere verdiepingen, werden aan beide kanten geleidelijk in omvang toenemende uitkragingen aangebracht.

De 16 appartementen worden bewoond door een gevarieerde groep mensen. Een belangrijk uitgangspunt was om iedereen de mogelijkheid te geven om zelf de indeling te bepalen. Hiervoor werd een ritme bedacht voor de gevelopeningen en dichte vlakken dat van binnenuit zoveel mogelijk flexibiliteit biedt, terwijl de samenhang aan de buitenzijde behouden blijft. 

Het gebouw is alzijdig en heeft geen duidelijke voor- en achtergevel, maar vormt een samenhangend geheel. Om dit te bereiken zijn onderhoudsarme materialen toegepast, die voor alle functies in het gebouw gebruikt konden worden. 

Wat is er zo bijzonder aan dit project?

Het gebouw is vanuit het belang van de gebruiker tot stand gekomen. Vanuit het CPO komt de ambitie om een gemeenschappelijke daktuin en een gemeenschappelijke ruimte te realiseren.

Ondanks de uitdagingen die de kavel biedt is het gelukt om een gebouw te maken wat zich goed verhoudt tot de gebouwde omgeving en hier meerwaarde aan toevoegt. 

Er is een gebouw ontstaan dat zich op verschillende schaalniveaus manifesteert; volume, compositie en materiaal/detaillering. 

Veel mensen zien dit markante en rationele gebouw als een waardevolle toevoeging in het Sciencepark. Een gebouw dat laat zien dat het Sciencepark een prettige woonomgeving is.

Programma

16 woningen, algemene ruimte, bergingencluster, stallingsgarage met 16 parkeerplaatsen voor auto's en een fietsenberging.

Fase
gerealiseerd
Adres

Carolina MacGillavrylaan 281-299
1098 XA Amsterdam
Noord-Holland

Woonmilieu
stedelijk
Doelgroep
nieuwbouwproject realiseren (CPO)
Jaar van oplevering
2019