Wat is zelfbouw?

Zelfbouw betekent dat een particulier of groep particulieren een bouwkavel koopt en van begin tot eind zelf bepaalt wat er gebouwd wordt en met welke partijen (architect, adviseurs, aannemer) er wordt samengewerkt.

De officiële benaming van zelfbouw is ‘particulier opdrachtgeverschap’. De term particulier opdrachtgeverschap wordt steeds minder gebruikt en langzaam aan vervangen door ‘zelfbouw’.

Er zijn twee varianten van zelfbouw, te weten:

  1. individuele zelfbouw
  2. gezamenlijke zelfbouw (CPO, de afkorting van collectief particulier opdrachtgeverschap)