Thumbnail
Gepubliceerd: 30-10-2014 Laatste update: 10-01-2019

Binnenkort wordt het Besluit Omgevingsrecht (BOR) gewijzigd. Daarin is onder andere geregeld wat je vergunningvrij mag aan-, uit- of bijbouwen. Ten opzichte van de huidige situatie worden de mogelijkheden op een aantal onderdelen verruimd. 

uitbouw achterzijde of aan zijkant

  • Je kunt je woning aan de achterzijde of aan de zijkant (minimaal 1 meter uit de voorgevel) met een wat grotere oppervlakte vergunningvrij uitbreiden als daar voldoende ruimte voor is. De diepte van de uitbouw mag binnenkort maximaal 4 meter zijn.

bijgebouw

  • Het wordt wat makkelijker om op je achtererf vergunningvrij een nieuw bijgebouw te realiseren (of een bestaand bijgebouw uit te breiden). De bijgebouwen mogen straks ook wat hoger worden dan op dit moment het geval is (maximaal 5 meter). Het gedeelte dat uitsteekt boven de 3 meter moet in dat geval wel in de vorm van een schuine kap worden uitgevoerd (en aan een aantal aanvullende eisen voldoen). 
  • Bijgebouwen die op het (achter)erf worden gerealiseerd moeten gewoonlijk een ondergeschikte functie hebben (bijvoorbeeld als garage of als berging gebruikt worden). In de nieuwe regeling wordt het nu ook mogelijk om onder een aantal voorwaarden vergunningvrij een mantelzorgwoning op je achtererf te bouwen.  

bebouwing erf

  • Er komen ook nieuwe regels welk deel van het erf binnenkort maximaal bebouwd mag zijn. 

transformatie leegstaande gebouwen

De nieuwe regeling maakt het ook makkelijker leegstaande gebouwen (bijvoorbeeld kantoren) te transformeren naar woongebouwen, zonder dat daarvoor een wijziging van de bestemming nodig is. Daarbij moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo mag het volume van de bebouwing of de bebouwde oppervlakte (footprint) niet wijzigen en moet het gebouw binnen de bebouwde kom liggen. Leegstand kan onder de nieuwe regeling dus voortvarender en tegen lagere kosten worden aangepakt.