CPO Reuzelaar, Hoeven
Gepubliceerd: 12-03-2019 Laatste update: 09-04-2019

De bouw het CPO-project De Reuzelaar in Hoeven, gemeente Halderberge (Noord-Brabant) kan nog niet starten. Uit een bodemonderzoek blijkt dat de grond verontreinigd is met bestrijdingsmiddelen. Sanering is noodzakelijk. 

De grond was ooit in gebruik als boomgaard. In de bodem is nu een verhoogde concentratie DDT aangetroffen, een bestrijdingsmiddel tegen insecten dat tot in de jaren zeventig is gebruikt. Sinds 1973 is het middel verboden.

Aanvullend bodemonderzoek

Deze maand wordt het aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Daarmee wordt de omvang van de verontreiniging duidelijk, zodat de grond (door de gemeente) kan worden gesaneerd. De vertraging kan -afhankelijk van de omvang van de verontreiniging- oplopen tot wel zes maanden. 

Invloed op de gezondheid

Over de locatie wordt door de gemeente overleg gevoerd met het team Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD. Er zijn geen aanwijzigingen dat de aanwezigheid van DDT gezondheidsrisico's met zich mee brengt (of heeft gebracht). Nader onderzoek moet dat uitwijzen.

Kritische vragen

Waarom komt de vervuiling nu pas aan het licht en wat zijn de gevolgen voor de deelnemers aan het CPO-project oftewel de nieuwe bewoners? CDA-raadslid Rockx reageert verrast: ,,De bouwplannen vorderen sowieso al slecht, omdat de gemeente niet het hele terrein wist te verwerven. Vervolgens werd geschoven met de percelen, daalde het aantal te bouwen woningen en nu alsnog vervuiling. Op het moment dat de eerste schop de grond in zou gaan?‘’ Rockx verwacht dat toekomstige bewoners in de knel komen nu zij worden geconfronteerd met een half jaar uitstel. ,,Sommigen hebben hun huidige woning al verkocht en krijgen nu zes maanden extra woonlasten voor de kiezen. In een overspannen bouwmarkt, waarbij de bouwkosten maandelijks met één procent oplopen is dat alles geen prettig vooruitzicht.‘’

Gemeente is ook verrast

,,De gemeente is al evenzeer onaangenaam verrast‘’, zegt gemeentewoordvoerster Mariëtte Vos, ,,Bij eerder onderzoek is de vervuiling niet geconstateerd. Wat het gaat kosten en wat de precieze gevolgen zijn, kunnen we nog niet zeggen. Dat hangt af van het aanvullende onderzoek dat deze maand nog wordt uitgevoerd.‘’ De grond wordt in opdracht van de gemeente gesaneerd. Na de sanering is het terrein geschikt voor de nieuwbouw. ,,Verwacht wordt dat het hele proces maximaal 6 maanden in beslag neemt, maar dat hangt af van de exacte omvang. Wij streven er naar om de vertraging tot een minimum te beperken. Het CPO-bestuur houden we hiervan voortdurend op de hoogte.‘’

Update (laatste nieuws 9 april 2019)

De betrokken partijen hebben recent met elkaar overlegd over oplossingen om de impasse te doorbreken. Zoals het er nu naar uitziet, loopt het woningbouwplan Reuzelaar in Hoeven een stuk minder vertraging op dan aanvankelijk gedacht. De hoeveelheid vervuilde grond blijkt beperkt en bovendien kan de grond die niet vervuild is, gewoon bouwrijp gemaakt worden. Daardoor kan de grond in de eerste week van juni al gesaneerd zijn. De toekomstige bewoners hoeven hun planning dan ook niet drastisch aan te passen.