cpo westbroek
Gepubliceerd: 14-10-2019

Het bestemmingsplan Holsblokkenweg 2017 in Westbroek (Utrecht) is recent onherroepelijk geworden. Daarmee is de weg vrij voor de realisatie van het startersproject CPO Westbroek. 

Gebrek aan betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen voor jongeren

Het Dorpsberaad Westbroek spande zich al langere tijd in voor de realisatie van betaalbare koopwoningen voor jongeren in het dorp. Voor jongeren is het erg lastig om in Westbroek aan zelfstandige woonruimte te komen. Sociale huurwoningen zijn schaars en betaalbare koopwoningen zijn er ook niet of nauwelijks. De goedkoopste koopwoning in het dorp ligt ruim boven het budget dat een jongere kan opbrengen. Als de situatie niet verandert, zijn veel jongeren genoodzaakt het dorp te verlaten. Dat tast net als in veel andere kleine kernen in ons land op termijn de leefbaarheid en vitaliteit van Westbroek aan. 

Projectplan voor CPO-project

De gemeente De Bilt bood het Dorpsberaad Westbroek de mogelijkheid om op de locatie Holsblokkenweg een voorstel te doen voor de realisatie van starterswoningen in de koopsector. Het Dorpsberaad stelde voor om ruimte te maken voor de realisatie van een CPO-project en schakelde adviesbureau De Regie in om hiervoor een projectplan op te stellen. De provincie Utrecht was bereid deze stap te subsidiëren. 

Bouwgroep

Het projectplan overtuigde de gemeente. Het Dorpsberaad riep daarna de jongeren in Westbroek op zich als belangstellende voor het project aan te melden. Onder begeleiding van De Regie richtte de groep een vereniging op. Deze vereniging sloot eind september 2019 een reserveringsovereenkomst met de gemeente. 

Snelheid gewenst

De vereniging wil het project zo snel mogelijk realiseren en is inmiddels druk bezig met de ontwikkeling van haar project. Op korte termijn zal een bouwteampartner worden geselecteerd. De vereniging hoopt medio 2020 met de bouw van de woningen te kunnen starten.