0% overdrachtsbelasting
Gepubliceerd: 02-12-2020

Vanaf 1 januari 2021 betalen jonge starters geen overdrachtsbelasting meer bij de koop van een bestaande woning. 

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting is verschuldigd als het eigendom van een ‘onroerende zaak’ overgedragen wordt aan een ander. Er zijn verschillende soorten onroerende zaken. Het kan gaan om een woning maar ook om een perceel grond of een bedrijfspand. In de meeste gevallen betaalt de koper de overdrachtsbelasting. De notaris die de eigendomsoverdracht afhandelt is verantwoordelijk voor de afdracht van de overdrachtsbelasting.

Overdrachtsbelasting bij het kopen van een bestaande woning

Nu nog geldt er één tarief voor iedereen die een bestaande woning koopt. In alle gevallen betaal je 2% van de koopsom.

Let op: als je een nieuwbouwwoning koopt, betaal je geen overdrachtsbelasting. De overdracht van een nieuwbouwwoning valt onder de heffing van de BTW.

Belastingplan 2021

Op 15 december as. behandelt de Eerste Kamer het ‘belastingplan 2021’. Als het wordt aangenomen gaat per 1 januari 2021 het tarief van de overdrachtsbelasting veranderen. Er gelden dan vanaf dat moment drie verschillende tarieven:

0% overdrachtsbelasting voor starters jonger dan 35 jaar

Je bent ‘starter’ als je nog niet eerder eigenaar van een koopwoning bent geweest. Je moet wel zelf in de woning gaan wonen. Als je de woning gaat verhuren geldt een ander tarief (zie hieronder). Het 0%-tarief geldt alleen voor woningen met een maximale koopprijs van € 400.000,-

Het kan zijn dat je met z’n tweeën een woning koopt en dat maar een van jullie bij overdracht jonger is dan 35 jaar. De partner die jonger is dan 35 betaalt dan 0% over zijn/haar aandeel in het eigendom en de ander betaalt 2% over zijn/haar aandeel.

2% overdrachtsbelasting voor niet-starters en iedereen van 35 jaar en ouder

Voor iedereen die een bestaande woning koopt om er zelf in te gaan wonen maar niet voldoet aan de voorwaarden voor het 0%-tarief bedraagt de overdrachtsbelasting 2% van de koopsom.

Het 2%-tarief geldt dus voor:

  • iedereen die al eigenaar is geweest van een koopwoning
  • iedereen van 35 jaar en ouder
  • iedereen die een woning koopt die duurder is dan € 400.000,-

Let op: de overdrachtsbelasting is verschuldigd op het moment van de eigendomsoverdracht, niet op het moment dat je de koopovereenkomst tekent. Bij het bepalen van je leeftijd geldt dus je leeftijd op het moment dat je bij de notaris zit voor het passeren van de ‘leveringsakte’, ook wel ‘transportakte’ genoemd.

8% overdrachtsbelasting voor beleggers (verhuurders), vakantiewoningen en verhuur aan kinderen

Als je een woning koopt waarin je vervolgens niet zelf gaat wonen, geldt een tarief van 8%. ‘Niet zelf gaan wonen’ betekent dat de woning niet je ‘hoofdverblijf’ is. Het tarief geldt dus ook als je een ‘tweede woning’ of vakantiewoning koopt.

Voorbehoud besluitvorming Eerste Kamer

Alles wat hierboven beschreven is, geldt onder het voorbehoud dat de eerste kamer op 15 december as. instemt met de belastingplannen. Dat is nog niet zeker.

meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/overdrachtsbelasting