koopovereenkomst starters Westbroek
Gepubliceerd: 06-07-2020

In het dorp Westbroek (gemeente De Bilt) ontwikkelde een groep jongeren, georganiseerd in de vereniging CPO Westbroek, zelf hun woningen. Afgelopen donderdag 2 juli tekende het bestuur van de vereniging de koopovereenkomst met wethouder Smolenaers van de gemeente.

Koop- en aannemingsovereenkomsten

Nu de grond is gekocht en de vereniging rond is met het Zwolse bouwbedrijf Schutte Bouw, is de weg vrij voor de leden om nog deze week de koop- en de aannemingsovereenkomst te tekenen en de financiering van hun eigen woning aan te vragen.

Betaalbare starterswoningen

De vereniging koos ervoor in zee te gaan met een conceptbouwer; een bouwbedrijf dat uitgaat van een eerder ontwikkeld bouwconcept voor betaalbare starterswoningen. Binnen dat concept was er voldoende ruimte om zowel op project- als op individueel niveau specifieke wensen door te voeren. Bij het ontwikkelen van het bouwplan, kwam het er op aan de woningprijzen binnen ieders budget te houden. Deze budgetten zijn bij de meeste starters beperkt, waardoor 'ieder dubbeltje moet worden omgedraaid'. De vereniging is er desondanks in geslaagd de woningen voor haar leden betaalbaar te houden. 

Architectuur

Bij de uitwerking van de architectuur van de woningen moest worden aangesloten op het bestaande straatbeeld. Het ontwerp voor de woningen werd in opdracht van de vereniging (binnen het eerder gekozen bouwconcept) gemaakt door Ilse Klein Brinke van IKB-architecten (Lochem)

voorontwerp cpo westbroek mkb architecten Lochem

Bijzondere duurzaamheidsmaatregelen

De gemeente De Bilt stelde hoge duurzaamheidseisen. Op de thema's binnen het instrument "GPR-gebouw" diende het project gemiddeld minimaal een 8 te scoren. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, wordt iedere woningen uitgerust met elf zonnepanelen. Nieuwbouwwoningen worden niet meer op gas aangesloten. Daarom is door de vereniging gekozen voor de toepassing van een luchtwarmtepomp in iedere woning. Om de geluidsoverlast van deze luchtwarmtepompen tot een minimum te beperken, zijn de buitenunits verwerkt in de schoorsteen.  

Snel proces

De ontwikkeling startte in september 2019. De vereniging verkreeg toen een optie op de grond van de gemeente. De omgevingsvergunningaanvraag wordt deze week ingediend en met de bouw zal al rond 1 oktober 2020 worden gestart. De oplevering van de woningen staat gepland voor februari 2021. 

Procesbegeleiding

De vereniging schakelde bureau De Regie uit Amstelveen als procesbegeleider in om haar tijdens de totstandkoming van het project te begeleiden.