Een locatie verwerven

Stappenplan

Het is gebruikelijk om het traject tot de oplevering van de woningen op te delen in een aantal fasen. Voor CPO kan je de volgende indeling hanteren:
  1. voorbereidingsfase (de fase waarin je het project inhoudelijk voorbereidt en de optie of reservering op de bouwgrond tot stand komt);
  2. ontwerpfase (de fase waarin het bouwplan tot stand komt en de koopovereenkomst gesloten wordt);
  3. bouwvoorbereidingsfase (de fase waarin de omgevingsvergunning aangevraagd wordt,  de bouw wordt voorbereid en de kavel wordt geleverd);
  4. uitvoeringsfase (de fase waarin de woning gebouwd wordt).
 
Een uitgebreide toelichting op de verschillende fasen vind je in de download (voor houders van een plusaccount). 
 

Downloads Plus