abcoude seniorenwoningen
Gepubliceerd: 20-02-2020

Sinds 2017 is de groep CPO-Abcouderen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) actief met het vinden van woonruimte voor senioren. Het gaat dan met name om de groep senioren tussen de 65 en de 75 jaar. Het plan is om 24 appartementen te bouwen met voor ieder een eigen ingang maar wel met verschillende gemeenschappelijke ruimtes.

Rode contouren

Kees Zwagers, bestuurslid, gaf in zijn inspraakreactie aan dat het jammer is dat in de visie van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht de rode contouren gesloten blijven en dat hun doelgroep nauwelijks aan bod komt. "Gelukkig is er ook iets positiefs te melden namelijk dat het wel mogelijk is om kleinschalige projecten in gemeenten tot circa 8.000 inwoners te realiseren buiten de rode contouren en Abcoude valt in die groep."

Locatie op het oog

Volgens de CPO-Abcouderen kan een plan zoals zij dit voor ogen hebben simpel gerealiseerd worden tussen het bijna afgeronde plan Land van Winkel en de Paulus basisschool aan de Winkeldijk en Koppeldijk op 600 meter loopafstand van de kern van Abcoude. Op dit moment is het betreffende stuk grond in eigendom van BPD, Bouwfonds, Property Development.

Herenafspraak

Tussen beide partijen is nu een herenafspraak gemaakt dat als er bouwontwikkelingen komen op het betreffende stuk grond de CPO-Abcouderen daar in principe ook een plaats krijgen. Er is al overleg geweest met de gemeente die heeft aangegeven na overleg met Gedeputeerde Staten dat het mogelijk moet zijn om de zuidelijke kernrandzone wat op te rekken. Bart Bakers, eveneens bestuurslid, geeft aan dat er nog geen inschrijvingen kunnen plaatsvinden omdat het plan nog in de kinderschoenen staat.

Zienswijze bij provincie ingediend

Volgens de CPO-Abcouderen is het op twee punten voordelig voor de gemeente omdat er een mooi project als afronding van de dorpsrand ontstaat en omdat de planontwikkeling door een professionele bouwbegeleiding in opdracht van de CPO-Abcouderen zal plaatsvinden. Volgens wethouder Rein Kroon is het plan bekend evenals de problematiek dat er te weinig woningen zijn voor de senioren middenklasse. Bij de provincie is een zienswijze ingediend om in het buitengebied meer ruimte te creëren voor zowel grote als kleine bouwprojecten.

Bron: Caroline Ströer, witteweekbladderdrondevenen.nl