trapveldje eikenlaan Waarle
Gepubliceerd: 08-10-2019

Het is de senioren van CPO De Grijze Eik en grondeigenaar de erven van Dericks niet gelukt de Raad van State ervan te overtuigen dat de gemeente Waalre hun bouwplan voor seniorenwoningen moet steunen. 

De Raad wees woensdag in een einduitspraak alle bezwaren van de erven en de CPO-club (collectief particulier opdrachtgeverschap oftewel samen bouwen in eigen beheer) tegen de weigering van Waalre om het bestemmingsplan aan te passen van de hand. De Grijze Eik en de erven willen een tiental levensloopbestendige bungalows bouwen op een trapveldje aan de Eikenlaan. Waalre ziet dat niet zitten. De gemeente wil aan die zijde van de Eikenlaan geen woningen omdat het veld in het buitengebied en de groenblauwe mantel valt, en een klein stuk zelfs in het zwaar beschermde Natuurnetwerk Brabant (NNB). 

Belachelijk

Initiatiefnemer Eric Berretty zei het eerder belachelijk te vinden dat de gemeente op geen enkele manier mee wil werken. Er zijn volgens hem in Waalre nauwelijks goede woningen voor senioren. En het trapveldje is volgens hem bij uitstek geschikt. De Raad van State ziet het toch een tikkie anders. Die stelt vast dat het veld de bestemming agrarisch heeft en dat het bovendien grotendeels binnen de ‘groenblauwe mantel’ ligt. De oostelijke strook ligt zelfs in het NNB. Bovendien wil de gemeente daar woningbouw. Want in haar Structuurvisie Waalre is het gebied als natuur dan wel overgangszone aangemerkt. Kortom, te veel obstakels. De Grijze Eik zal op zoek moeten naar een beter geschikt terrein.

Ook voor hondenfokkerij Couwenberg aan de Onze Lieve Vrouwendijk zijn de druiven zuur. Die wil daar ook een pension voor honden en katten. De gemeenteraad had het perceel een dierenpensionbestemming gegeven. Maar dat schoot verkeerd bij de provincie. Die ging bij de Raad van State in beroep. En met succes. Het hoogste bestuursrechtscollege schrapt de legalisatie van het dierenpension. 

Nog niet bekend

De Raad is het ermee eens dat het vorige bestemmingsplan alleen intensieve veehouderij mogelijk maakte, die bovendien op agrarische grond met natuurwaarden lag. Een dierenpension annex hondenfokkerij is geen intensieve veehouderij en is ook geen volwaardig agrarisch bedrijf. Of de uitspraak ook gevolgen heeft voor de hondenfokkerij is nog niet bekend. 

bron: ED (Eindhovens Dagblad)