POWER-Amersfoort
Gepubliceerd: 06-03-2019 Laatste update: 10-03-2019

POWER staat voor ‘Prettig Ouder Worden En Relativeren’ en is een platform voor 55-plussers die samen vorm willen geven aan die slogan. De deelnemers organiseren activiteiten waarin zingeving en cultuur, sportiviteit en ook wonen en zorg belangrijke thema’s en activiteiten zijn.

Hoe POWER begon en wat het nu is

POWER-Amersfoort bestaat sinds 2007, maar kent een langere voorgeschiedenis. Al eerder nam Barbara Bastiaanssen, socioloog,  het initiatief om samen met anderen na te denken over de vraag ‘Hoe wil je wonen als je ouder wordt?’ en hoe zou je met een groep een gezamenlijk woonproject kunnen realiseren? Al pratend met een vriend, Michel Jansen, filosoof, kwamen zij tot het inzicht, dat de vraag in eerste instantie algemener zou moeten zijn: ’Prettig ouder worden, hoe doe je dat?’ Een eerste bijeenkomst vond plaats voor eigen vrienden en netwerken eind 2007, waar Henk Manschot, inmiddels emeritus hoogleraar filosofie en ethiek ons confronteerde met de diverse facetten van het ouder worden.  Dit was zo inspirerend, dat we daarmee verder wilden. We organiseerden verschillende themabijeenkomsten, waaronder ook over ‘Wonen al je ouder wordt’. De activiteiten breidden zich uit steeds meer uit. Zo werden en worden er diverse maandelijkse  dag-  en jaarlijkse meerdaagse wandeltochten georganiseerd. De belangstelling van mensen uit Amersfoort en omgeving groeide en zo ontstond POWER-Amersfoort: een groep van nu (eind 2018) bijna vierhonderd actieve ouderen in en om Amersfoort, die op een leuke en zinvolle wijze inhoud willen geven aan (de rest van) hun leven.

Activiteiten

De deelnemers maken zelf plannen en voeren die ook uit. De activiteiten passen in de zes thema’s: Cultuur, Sociaal, Sportief, Zingeving, Wonen en Zorg, en Maatschappij.

Zo heeft een groepje Power-deelnemers in 2013 plannen ontwikkeld om de voormalige bibliotheek aan de Zonnehof in Amersfoort tot een appartementencomplex te verbouwen. Dit complex is in 2017 gereed gekomen. 

Ook werd in 2017, dankzij de inzet van vele deelnemers, een succesvol tweede lustrum gevierd met als thema: over ‘De reis door het leven’ met o.a. een lezing door Prof. Dr. Roelof Hortulanus, een wake-up call over ´het grote onbekende´ van de toekomst en meer. Hij spreekt over de wijze waarop mensen een balans vinden tussen verbondenheid met elkaar en autonomie en hoe platforms als POWER-Amersfoort daarin een rol kunnen spelen.