cpo-project Netersel
Gepubliceerd: 23-12-2004 Laatste update: 04-01-2019

In Netersel (gemeente Bladel) is door de Locatievereniging "Bouwen in Netersel" in eigen beheer een woningbouwproject ontwikkeld voor zowel starters als senioren uit de eigen kern. De woningen blijken veel goedkoper uit te vallen dan in een regulier ontwikkeld project. De starterswoningen worden (vrij op naam) 35%
goedkoper geleverd dan de inmiddels getaxeerde waarde, terwijl de seniorenwoningen 25% lager uitkomen.

starterswoningen Casteren

Nadat in Casteren al een project woningen door een vereniging van starters werd ontwikkeld dat € 75.000 per woning onder de getaxeerde waarde uitkwam, is dat nu in Netersel ook gelukt, maar nu in een nog complexer verband.

mix koop en huur

Er wordt in Netersel namelijk zowel voor kopers als huurders gebouwd, die zowel starter als senior mogen zijn. Wel is door de gemeente Bladel, die deze manier van projectontwikkeling stimuleert, als eis gesteld dat alle deelnemers uit de kern zelf afkomstig moeten zijn. Zo heeft de Locatievereniging, ondersteund door bureau "Bouwen In Eigen Beheer",  25 woningen geheel op maat ontwikkeld.  ( 8 voor kopende starters, 7
voor kopende senioren, 7 voor hurende starters en 3 voor hurende senioren).  Kopers en huurders zijn samen ontwikkelaar van hun eigen complex en hebben zo optimale zeggenschap.

energiezuinig

Woningstichting de Zaligheden treedt op als verhuurder. De woningen en het pleintje, waar ze in blokjes van 2 en 3 omheen komen, zijn ontworpen door Hulshof Architecten uit Delft. Alle woningen zijn zeer
energiezuinig (EPC 0,8), levensloopbestendig door hun grote breedte, vrij indeelbaar en uitbreidbaar. Daarmee zijn de woningen ook zeer toekomstgericht omdat ze makkelijk aanpasbaar zijn aan de wensen van de zittende of  een nieuwe bewoner. Elke woning is op maat van de koper of huurder ingevuld. De start van de bouw staat gepland voor begin maart a.s en wordt uitgevoerd door de Bouwcombinatie Buijtels/ Borrenbergs (Bladel/ Luijksgestel)

Kerngegevens van het project:

  • 25 woningen voor Starters en Senioren: 15 koop/ 10 huur.
  • Gemiddeld kavel: 193m2 voor starters / 215m2 voor senioren
  • Gemiddelde woninginhoud: 455m3 voor starters/ 535 voor senioren
  • Gemiddelde prijs (VON):  Starters € 137.000 / Senioren € 175.000
  • Taxatiewaarde (gemiddeld): Starter € 207.000/ senioren € 240.000