senioren
Gepubliceerd: 16-01-2020 Laatste update: 08-04-2020

Er moeten flinke stappen worden genomen om de zorg voor thuiswonende ouderen op peil te houden. Dat kan door meer woningen te (ver)bouwen en beter gebruik te maken van digitale technieken.

 

Zorg voor thuiswonende ouderen

Dat zijn de belangrijkste adviezen van een commissie onder leiding van oud-minister Wouter Bos, die de zorg voor thuiswonende ouderen onderzocht. Het aantal ouderen dat zelfstandig woont, is sinds de jaren 80 flink gestegen. In 1980 woonde 37 procent van de 80-plussers op zichzelf, inmiddels is dat 89 procent. Aangezien de bevolking de komende tien jaar verder veroudert, zal de druk op de zorg alleen maar toenemen.

Ouderenbond Anbo

Het rapport valt in goede aarde bij ouderenbond Anbo. “We zijn blij dat de commissie heeft opgeschreven wat wij al jaren roepen,” zegt directeur Liane den Haan, “namelijk dat goed ouder worden niet begint bij zorg, maar bij goed wonen, bij voldoende geschikte woonvormen voor senioren. Zij willen wel verhuizen, maar kunnen nergens naartoe. Het rapport geeft de goede aanbevelingen, maar de vrijblijvendheid moet eraf. Gemeenten moeten per direct aan de slag. Er is nu al een tekort van 80.000 geschikte woningen voor ouderen.”

Ook de commissie-Bos schrijft dat gemeenten en woningcorporaties meer moeten doen om voldoende geschikte woningen te realiseren voor ouderen. ‘Op dit moment ontbreekt het daaraan.’

Gat tussen thuis en verpleeghuis

De commissie ziet nog een aantal knelpunten voor de toekomst. Zo is er het tekort aan zorgpersoneel, neemt de druk op mantelzorgers toe en is er een gat tussen ‘thuis’ en ‘verpleeg­huis’, dat is ontstaan door het verdwijnen van verzorgingshuizen.

Digitale technologie

De onderzoekers hameren verder op het gebruik van digitale technologieën door ouderen, die digitaal steeds vaardiger worden – zoals online boodschappen doen en het zelf uitvoeren van bepaalde medische metingen. Daarmee kan niet alleen het zelfstandig wonen makkelijker worden, maar ook professionele zorg worden ondersteund.

Meer samenwerking

In de thuiszorg zijn de financiële middelen beperkt en is er een tekort aan zorgpersoneel. Met het oog daarop vindt de commissie dat samenwerking er de prioriteit moet krijgen boven keuzevrijheid en concurrentie.

Bron: Het Parool