BVO en GBO
Gepubliceerd: 18-11-2013 Laatste update: 04-12-2019

Er worden verschillende maten gehanteerd om het vloeroppervlakte van een woning uit te drukken; ‘gebruiksoppervlakte’, ‘bruto-vloeroppervlakte’, ‘woonoppervlakte’. In nen-norm NEN2580 is vastgelegd hoe de verschillende oppervlaktematen worden bepaald. Hieronder tref je een korte uitleg aan.

Bruto-vloeroppervlakte (BVO)

Het BVO is het vloeroppervlakte inclusief alles, gemeten op vloerniveau, dus inclusief gevels, dragende wanden, vides etc.  Een woningscheidende muur (muur tussen twee  woningen ) telt voor de helft mee bij het berekenen van het BVO.

Gebruiksoppervlakte (GBO) of ‘woonoppervlakte’

Het GBO is gelijk aan het BVO minus:

  • gevels en dragende wanden;
  • de vloeroppervlakken waarboven de vrije hoogte minder is dan 1,5 m, met uitzondering van vloeren onder trappen; 
  • trapgaten, liftschachten of vide’s groter dan 4 m2.

Een uitgebreide toelichting op BVO en GBO en de verhouding daartussen ('vormfactor’) vind je in de download. Daarin vind je ook informatie over de manier waarop BVO en GBO precies worden berekend en waarom de vormfactor van belang is bij het maken van het ontwerp van de woning.