kavelprijs, residuele grondwaarde
Gepubliceerd: 30-11-2013 Laatste update: 22-01-2019

De meeste bouwkavels worden uitgegeven door gemeenten. Zij zijn verplicht een ‘marktconforme prijs’ vast te stellen; de prijs moet gelijk zijn aan de feitelijke economische waarde.  Het niet-hanteren van markconforme prijzen wordt door Brussel gezien als ongeoorloofde staatssteun.

Bij het vaststellen van kavelprijzen worden in de praktijk twee methoden gebruikt:

  1. taxatie d.m.v. vergelijking met vergelijkbare kavels in de omgeving, of
  2. 'residuele grondwaardebepaling'

taxatie

De m2-prijs wordt afgeleid van prijzen van vergelijkbare kavels in de omgeving/regio.

residuele grondwaarde

Uitgangspunt voor deze benadering is dat de waarde van de grond gelijk is aan de waarde van de woning minus de kosten van het bouwen van de woning. De kosten van het bouwen van de woning bestaan uit de bouwkosten de bijkomende kosten.