optieovereenkomst De Nieuwe Uitleg, Sluisbuurt
Gepubliceerd: 20-08-2020 Laatste update: 21-08-2020

Op 30 juni ondertekenden CPO-bouwgroep ‘De Nieuwe Uitleg’ en de gemeente Amsterdam de optieovereenkomst voor de bouw van 20 woningen op kavel 5C1 in de Sluisbuurt. Het was niet alleen een feestelijke gebeurtenis voor de bouwgroep, maar ook een bijzondere mijlpaal voor de gemeente.

Met het ondertekenen van de optieovereenkomst verkrijgt de bouwgroep het exclusieve recht om binnen een jaar met de gemeente een erfpachtovereenkomst te sluiten. De bouwgroep werkt in deze periode de plannen verder uit in een Voorlopig Ontwerp (VO) en een Definitief Ontwerp (DO).

Sluisbuurt Amsterdam

 

Bewoners zelf projectontwikkelaar

Bij een CPO (Collectief particulier opdrachtgeverschap) zijn de toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar van hun eigen nieuwbouwproject. Deelnemers ontwikkelen samen met hun toekomstige buren hun eigen woningen. De leden van de bouwgroep hebben volledige zeggenschap over de keuze van de architect en aannemer, het ontwerp, de planontwikkeling en de bouw van het woongebouw.

Voordat de optieovereenkomst werd ondertekend moest de bouwgroep een selectieprocedure doorlopen en een plan van aanpak indienen. De gemeente heeft deze getoetst op onder andere zeggenschap, haalbaarheid, duurzaamheid en de toegevoegde waarde van het gebouw voor de buurt.

Pioniers in de Sluisbuurt

De zelfbouwers worden een van de eerste bewoners in de Sluisbuurt en gaan een echte pioniersrol vervullen in het nu nog lege gebied. De zelfbouwgroep wil op de kavel een gebouw realiseren met 20 woningen, gelegen aan een plantsoen tegenover een basisschool. Daarnaast maken onder meer een gemeenschappelijke ruimte op de begane grond en een gemeenschappelijke daktuin onderdeel uit van het plan. De woningen krijgen verschillende groottes en het doel is om het gebouw energieneutraal te maken. Ook wordt er een groen- en faunaplan opgesteld, met veel aandacht voor biodiversiteit en waterberging.

De Sluisbuurt

De Sluisbuurt wordt een wijk voor maximaal 5.640 woningen op het Zeeburgereiland. Een nieuw gebied dat bedoeld is voor Amsterdammers of hun kinderen, maar ook voor mensen die werken in de stad en soms nog ver buiten de stad wonen. Het wordt een duurzame, groene wijk aan het water met een nieuw woonmilieu, in een mix van lage en hoge gebouwen.