Vereniging van Eigenaars of Eigenaren?
Gepubliceerd: 25-03-2019

In het vastgoedrecht komen we geregeld het begrip ‘VvE’ of ‘Vereniging van eigenaars’, ‘Vereniging van Eigenaren’ of ‘Woonvereniging’  tegen. Leden van deze verenigingen zijn eigenaren van onroerend goed, bijvoorbeeld van een appartement binnen een gebouw of van een bungalow op een vakantiepark. Deze verenigingen stellen zich kort gezegd ten doel de gemeenschappelijke gedeelten te onderhouden. Flinck Advocaten over de vraag: Wat is het verschil tussen de vereniging van eigenaars en eigenaren?

Vereniging van eigenaars (de “VvE”)

De vereniging van eigenaars staat beter bekend als de “VvE” en wordt geregeld toegepast voor meerlaags woninggebruik zoals in flats of grachtenpanden. Ook wordt de VvE toegepast voor bijvoorbeeld bungalowparken. De VvE heeft een aparte, wettelijke regeling in het Burgerlijk Wetboek (Boek 5).

De leden van een VvE zijn eigenaar van een appartementsrecht binnen een gebouw of bouweenheid. Een appartementsgerechtigde heeft het exclusieve gebruiksrecht op zijn privégedeelte (etage, berging en parkeerplaats) en een niet exclusief gebruiksrecht op de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw (trappenhuis, lift of gezamenlijk dakterras). Alle appartementsgerechtigden zijn gezamenlijk eigenaar van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw.

Ten behoeve van het beheer, het onderhoud van het gebouw en de administratieve lasten is de VvE als organisatievorm in het leven geroepen. Het bestuur van een VvE kan bestaan uit de appartementsgerechtigden. De bestuurstaak kan ook door een extern bureau worden ingevuld.

Het ontstaan van een VvE is in de wet geregeld. Zodra een gebouw wordt gesplitst in appartementen, ontstaat de VvE en bezit deze rechtspersoonlijkheid van rechtswege. Dit wordt geregeld in de Akte van Splitsing. In deze splitsingsakte wordt doorgaans een (model)reglement van toepassing verklaard. De splitsingsakte en het reglement bevatten naast de wet de regelgeving binnen een VvE. Mogelijk wordt dat aangevuld met een huishoudelijk reglement.

Lidmaatschap verplicht? Zodra een appartementsrecht is overgedragen is de nieuwe eigenaar van rechtswege lid van de VvE en zal hij bijvoorbeeld een maandelijkse bijdrage moeten voldoen.

Vereniging van eigenaren (de “coöperatie”)

Een vereniging van eigenaren wordt tegengekomen bij vakantie- of bedrijfsparken maar in het verleden ook nog wel eens toegepast op meerlaags woninggebruik van gebouwen. De rechtsvorm van een vereniging van eigenaren is doorgaans een “coöperatieve vereniging” of “coöperatie” en valt onder het verenigingsrecht zoals geregeld in het Burgerlijk Wetboek (Boek 2).

De leden van een coöperatie kunnen gezamenlijk eigenaar zijn van bijvoorbeeld een vakantiepark of bedrijventerrein.

Een coöperatie dient zich blijkens de statuten ten doel te stellen haar leden in bepaalde stoffelijke behoeften te voorzien (artikel 2:53 BW). In vergelijking met een VvE, heeft een coöperatie een commercieel karakter. Binnen een vakantie- of bedrijvenpark beperkt een coöperatie zich dan ook niet tot het onderhoud van gemeenschappelijke gedeelten. Doorgaans exploiteert de coöperatie het park (verhuur van bungalows), al dan niet in samenwerking met een beheer- of exploitatiemaatschappij.

Een coöperatie ontstaat niet van rechtswege zoals een VvE. De oprichting is een eigen initiatief van bijvoorbeeld een projectontwikkelaar (al dan niet in samenwerking met een gemeente). Zodra een gebied is ontwikkeld tot een vakantie- of bedrijvenpark, dan kan ook een coöperatie worden opgericht. Als de kavels (met bungalow of kantoorpand) voor het eerst worden uitgegeven, dan worden de eerste kopers geacht lid te worden van de coöperatie zodat zij in de toekomst de parkkosten en investeringen voor het park delen.

Lidmaatschap verplicht? Het lidmaatschap is in tegenstelling tot de VvE wettelijk niet verplicht, maar bijvoorbeeld wel contractueel gewaarborgd door middel van een kettingbeding waaraan de eerste eigenaren (en later diens rechtsopvolgers) zich verbinden.