splitsen boerderijen
Gepubliceerd: 08-12-2003 Laatste update: 21-01-2019

De provincie Gelderland is groot voorstander van boerderijsplitsing. In de nabije toekomst komen volgens het provinciebestuur in Gelderland zo'n 16.000 gebouwen vrij. Meer dan 1000 van deze boerderijen zijn geschikt te maken voor dubbele bewoning. Hierdoor kan in de behoefte worden voorzien van veel mensen die graag in hun eigen regio willen blijven wonen, stelt de provincie in het rapport 'Woonvisie Gelderland'.

splitsen boerderijen

In samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en andere marktpartijen heeft de provincie Gelderland gekeken naar de woonwensen van mensen uit de verschillende regio's. De woonwensen vormen een belangrijk uitgangspunt voor het ontwikkelen van de regionale structuurvisies. In de structuurvisie wordt aangegeven waar de landbouw kan uitbreiden en waar niet. Ook wordt daarin bepaald of het splitsen van boerderijen in verschillende wooneenheden wenselijk is en in welke landelijke gebieden dit kan worden toegestaan.

teruglopend aantal boerenbedrijven

Tot voor kort was het provinciebestuur erg terughoudend ten aanzien van het toestaan van woningbouw in het buitengebied. Het aantal boerenbedrijven in Gelderland loopt echter snel terug, waardoor er veel, vaak grote, boerderijen leeg komen te staan.

Bron: Gelderlander, 4 december 2003