Thumbnail
Gepubliceerd: 09-11-2009 Laatste update: 19-04-2019

Gemeenten zouden meer bouwkavels aan particulieren moeten te koop moeten aanbieden, waarop zij zelf een woning kunnen laten bouwen. Daarom wil de VVD en de PvdA in de Tweede Kamer dat er een landelijk opererend Topteam (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap wordt opgezet, die gemeenten kunnen helpen bij invoering van da collectief particulier opdrachtgeverschap.

Betaalbaar

Groot voordeel van het aanbieden van bouwkavels aan particulieren is dat de vraag naar die bouwkavel voor particulieren minder gevoelig lijkt voor de economische crisis, stellen PvdA-kamerlid Depla en VVD-kamerlid Van der Burg. Zij baseren zich daarbij vooral op de goede ervaringen die de gemeente Almere heeft met het aanbieden van bouwkavels aan particulieren. Het is goed voor de woningbouwproductie, en woningbouwinnovatie, en het biedt burgers de mogelijkheid om een betaalbare woning te bouwen.

Pioniers

Hét voorbeeld van op grote schaal bouwkavels aanbieden aan particulieren is de gemeente Almere, dat net als Enschede, Zwolle en Kampen al langere tijd het voordeel hiervan ziet. In Almere laten op dit moment ongeveer zeshonderd gezinnen onder eigen regie hun huis bouwen. En de komende maanden zijn er twee rondes van nieuwe kaveluitgiftes, met kavels in zowel het duurste als het goedkoopste segment.

Breed beschikbaar

Woordvoerder Peter Spek van de gemeente Almere zegt dat de voorinschrijving inderdaad nog steeds overweldigend is. ‘Voor honderdvijftig kavels meldden zich heel snel zeshonderd belangstellenden.’ Hij vindt het een goed idee als meer gemeenten de ‘pioniersrol’ van Almere volgen en als de kennis daartoe vanuit het rijk wordt verzameld. ‘Er komen hier geregeld groepen bestuurders en ambtenaren uit andere gemeenten om te kijken hoe wij dat doen. Op zich is dat prima, maar als je dan ook wilt weten hoe Enschede, Zwolle en Kampen het bijvoorbeeld doen, wordt het wel een hele reis. Het zou dus goed zijn als die kennis breed beschikbaar komt. Wij zouden daar best aan willen meewerken.’

Ander werk

Volgens Spek zorgt het particulier opdrachtgeverschap voor een verschuiving in de werkgelegenheid. ‘Kleine bouwondernemingen varen er wel bij. Projectontwikkelaars zijn er wat minder tevreden mee. Maar in deze tijd bouwt een projectontwikkelaar toch niet zo snel vijfenzeventig dezelfde woningen.’ Het nadeel dat zoveel losse opdrachtgevers van woningen lastig is voor een gemeente, valt voor Almere weg tegen de voordelen. Naast de ‘vraag’ die in ieder geval in Almere voor die kavels nog steeds groot is, is een ander voordeel de diversiteit die het oplevert, meent Spek. ‘Je krijgt niet zo’n wijk waar mensen direct van zeggen dat het een saaie VINEX-wijk is.’

Welstand

Toch erkent Spek dat het leidt tot meer werk voor de gemeente. ‘Je krijgt te maken met vragen als hoe je met de welstand om gaat, bij al die verschillende opdrachtgevers. Hoe zorg je dat ze zo snel mogelijk een bouwvergunning krijgen? Hoe regel je de handhaving? Er komt inderdaad nogal wat bij kijken.’

Amateurs

Belangrijkste les is volgens Spek dat je als gemeente je organisatie erop moet voorbereiden dat ambtenaren opeens te maken krijgen met allerlei amateurs. ‘Het gaat vaak om mensen die nog nooit een huis hebben laten bouwen. Die moet je goed, maar op een wat andere manier informatie geven. Je moet ze meer begeleiden. Het is eenvoudiger om één projectontwikkelaar aan te wijzen voor “dat gebied tussen die en die sloot”. Particulieren moet je veel meer uitleggen wat wel en wat niet mag.’
 
Bron: www.binnenlandsbestuur.nl, 28.10.09