Schoener-West, Lelystad
Gepubliceerd: 12-04-2019

Schoener-west is een nog onafgemaakte plek in Lelystad die het college van B & W graag op korte termijn bebouwd wil zien. Het is het restant van tijdens de woningmarktcrisis stagnerende woningbouw. Om de buurt snel af te kunnen maken, geeft het college de kavelverkoop in handen van Hegeman Bouwteam

Modelwoningen

De afspraak van de gemeente met Hegeman voor de bouwkavels in Schoener-west houdt in dat zij de bouwkavels in verkoop nemen met het aanbod van een daarop te realiseren woning. Hegeman heeft daarvoor een aantal modelwoningen ontwikkeld. Het gaat daarbij om tweekappers (op de kavels bij de entree van de wijk ) en om vrijstaande woningen. Kopers houden de mogelijkheid alleen een kavel te kopen en daarop hun eigen woning te bouwen. 

Het hele traject

Momenteel blijken veel (potentiële) kopers moeite te hebben met het vinden van een bouwer of vallen de kosten veel hoger uit dan oorspronkelijk gedacht. Hegeman neemt de mensen mee in het hele traject van bouwen op een bouwkavel. Zij ontwerpen samen met kopers hun droomhuis op basis van hun woonwensen en budget. Dit geeft (potentiele) kopers houvast en ook snel duidelijkheid over de haalbaarheid.

In Schoener-West is ruimte voor 8 halfvrijstaande en 14 vrijstaande villa's. Mensen die meer willen weten over het woningaanbod van Hegeman op de kavels in Schoener-west kunnen hier terecht.