kavels voor rijwoningen
Gepubliceerd: 30-11-2013 Laatste update: 11-01-2019

Een variant van individuele zelfbouw die in opkomst is, is het uitgeven van kavels voor de bouw van geschakelde woningen (rijwoningen). Deze variant (‘geschakelde kavels’ of ‘kavels voor rijwoningen’) leent zich, in tegenstelling tot vrije kavels, uitstekend voor het realiseren van woonmilieus met hogere dichtheden.  Omdat de kavels kleiner kunnen zijn, kan een bredere doelgroep worden bediend dan bij vrije kavels.

combineren PO en CPO

Bij het uitgeven van geschakelde kavels kunnen CPO en individuele zelfbouw gecombineerd worden. Door de bouwgroepen in de gelegenheid te stellen om een aantal naast elkaar gelegen kavels af te nemen, kunnen zij een CPO-project realiseren.

historische binnensteden

Het uitgeven van geschakelde kavels is overigens niet iets van de laatste jaren; de 17-de eeuwse grachtengordels en veel van onze historische binnensteden zijn op precies dezelfde manier tot stand gekomen.

uitwerking concept

Bij het voorbereiden van de uitgifte van geschakelde kavels dient bijzondere aandacht gegeven  te worden aan een aantal technische, organisatorische  en juridische aspecten van het ‘tegen-elkaar-aan-bouwen’.  

Een complete set spelregels voor geschakelde kavels vind je in de download.