Thumbnail
Gepubliceerd: 20-06-2007 Laatste update: 30-01-2019

Sinds 1 januari is er de mogelijkheid in bepaalde achtergestelde stedelijke wijken in België, een oude woning te slopen en een nieuwe woning op te bouwen tegen 6% BTW in plaats van de gebruikelijke 21%. De gemeentebesturen mogen zelf uitmaken welke stadsdelen in aanmerking komen voor deze regeling.

tegengaan leegstand

De maatregel moet tegen gaan dat niet steeds nieuwe bouwgronden in gebruik worden genomen, terwijl in tal van steden de woningen leeg blijven staan en verkrotten, waaronder met name Brussel waar nu al 4 procent van de woningen leeg staat. De helft van deze woningen is al in dermate slechte staat dat sloop de enige optie is.
De nieuwe regeling kan nog niet worden toegepast, omdat de uitvoeringsbesluiten nog niet in het Belgische Staatsblad zijn verschenen.

Bron: Cobouw 28 februari 2007