Ecowijk, Ewijk (gemeente Beuningen)
Gepubliceerd: 27-05-2019

De gemeente Beuningen is op zoek naar toekomstige bewoners voor de nog te bouwen eco-wijk in Ewijk. Woensdagmiddag heeft de gemeente een intentieovereenkomst overhandigd aan een groep van ruim 20 personen die zich ‘E-lab’ noemen. Als alles zich positief ontwikkelt, dan wordt dat de eerste groep bewoners van de eco-wijk.

Haalbaarheidsonderzoek

Naar schatting krijgt de eco-wijk zo’n 70 woningen en wordt gebouwd aan het oostelijk deel van het centrum van Ewijk. Nu ze een  intentieovereenkomst hebben, kan de E-lab groep starten met een haalbaarheidsonderzoek. Dat moet uitwijzen of de ideeën van de E-lab groep haalbaar zijn.

Subsidie provincie

De meeste leden van de E-lab groep komen opvallend genoeg uit het westen van het land. Het hebben van een intentieovereenkomst is overigens noodzakelijk voor het verkrijgen van subsidie van de provincie.    

CPO

De eco-wijk die wordt gebouwd in het plangebied Keizershoeve III in Ewijk wordt definitief ontwikkeld volgens de principes van het CPO (Collectief Opdrachtgeverschap). Door de wijk te ontwikkelen via CPO worden de bewoners in een vroeg stadium betrokken.

Bewoners kiezen zelf architect

CPO is volgens de gemeente een gebruikelijke vorm om eco-wijken te ontwikkelen. Alle toekomstige inwoners van de wijk zullen zich moeten verenigen in een CPO-groep. Bij CPO zijn de toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar en kiezen ze zelf een architect en aannemer. Gedurende het gehele project nemen de bewoners de beslissingen.  

Ecowijk: duurzaam en milieuvriendelijk  

Het is de bedoeling dat de wijk milieuvriendelijk wordt gebouwd en in alle opzichten duurzaam wordt. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat er veel gemeenschapszin in de wijk ontstaat. De gemeente Beuningen denkt dat het een wijk wordt om trots op te zijn, en hoopt dat het een voorbeeld kan zijn voor de hele regio.

Projectnaam: Ecowieck

Ongeveer een derde van de woningen is bestemd voor mensen met een vrij laag inkomen. Dat worden sociale huurwoningen. Het college van B&W heeft gekozen voor ‘Ecowieck’ als naam voor het project. De ‘E’ staat voor ecologisch, terwijl met ‘co’ coöperatie of samenwerking wordt bedoeld. ‘Wieck’ is volgens het college de oude naam voor wijk.

Inloopavond op 4 juli as.

Op 4 juli is er in MFA ’t Hart in Ewijk een inloopavond over de Ecowieck, die duurt van 18.30 tot 20.30 uur. Er vinden onder meer presentaties plaats en er is volop informatie te verkrijgen over de eco-wijk.

bron: rn7.nl