cpo Chaam
Gepubliceerd: 20-02-2020

De plannen lagen er al een tijdje, maar nu gaat het er toch echt van komen. Chaam krijgt er 44 duurzame woningen bij. “Zoals het er nu naar uitziet, kunnen in het najaar 2020 de eerste woningen in aanbouw worden genomen”, zegt wethouder Erik Wilmsen van Alphen-Chaam.

Het project vormt de afronding van de woonwijk Den Brabander en de kern Chaam. Er is gekozen voor een ruime opzet in een groene duurzame setting. Het gaat om verschillende type woningen, zowel vrijstaand als tweekappers en rijtjeswoningen. Ook qua prijsklasse is het aanbod divers, van betaalbare starterswoningen tot duurdere huizen.

Energievoorziening

De huizen zijn gasloos, dus wordt er gewerkt met warmtepompen of andere duurzame energievoorziening. “De wijk is zo groen mogelijk opgezet: dus brede groenstroken en behoud van zoveel mogelijk bestaande bomen, waardoor de hittestress wordt tegengegaan. Voor hemelwaterafvoer is een slotenstelsel aangelegd dat uitkomt op de Chaamse beek”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

In 2017 startte het proces voor een vervolgplan van de woningbouwprojecten De Heerebeemd en Den Brabander. Daarbij zijn grondeigenaren, CPO-vereniging (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) Toekomstig Wonen in Chaam en omwonenden betrokken. In 2016 had de CPO-vereniging aangegeven in eigen beheer woningen te willen bouwen. Tevens was bij de gemeente de wens bekend om een vervolg te geven aan het woningbouwproject De Heerebeemd fase 1 uit 2010. Daarnaast was al in 2005 in het structuurplan Den Brabander aangegeven waar toekomstige woningbouw in Chaam zou plaatsvinden.

Drie fases

Dit alles heeft geleid tot een integraal plan in drie fases: De Heerebeemd fase 2: 10 woningen via private ontwikkelaar; Den Brabander fase 4: 20 woningen via Toekomstig Wonen in Chaam (grond van de gemeente); Den Brabander fase 5: 14 woningen via private ontwikkelaar.

Met de ontwikkelaar van De Heerebeemd fase 2 is al een overeenkomst afgesloten. Met de ontwikkelaar van Den Brabander fase 5 verwacht de gemeente er ook snel uit te zijn.

Bestemmingsplan

Het college stelde begin 2019 het stedenbouwkundig plan vast, waarna de onderzoeken zijn uitgevoerd en het bestemmingsplan is opgesteld, dat vanaf 25 februari ter inzage wordt gelegd voor zes weken. Op 2 maart houdt de gemeente een inloopavond in het SKAC in Chaam (19.00 uur).

De planning is dat het bestemmingsplan in de raadsvergadering van 14 mei 2020 ter vaststelling wordt aangeboden. Als er geen beroep wordt ingediend, dan start nog voor de bouwvak het bouwrijp maken van het plangebied. Najaar 2020 start dan de bouw van de woningen van de CPO-vereniging. De woningen van De Heerebeemd fase 2 volgen daar kort na en in 2021 volgen de woningen in Den Brabander fase 5.

Alle woningen van het CPO-project zijn al toebedeeld aan leden van de vereniging. Geïnteresseerden kunnen zich nog wel aanmelden als reservelid. De verkoop van de overige woningen vindt plaats via de projectontwikkelaars.

bron: Jacques Hendriks BN DeStem, foto: Keeris Architecten