Een locatie verwerven

Financiering van CPO

De laatste tijd circuleren er berichten dat banken niet bereid zouden zijn ‘CPO te financieren’. In de berichtgeving wordt vervolgens niet duidelijk wát de banken weigeren te financieren. Het kan namelijk om twee verschillende dingen gaan, te weten:
 
  1. het financieren van de voorbereidingskosten (zie item ‘plankosten’);
  2. het verstrekken van hypothecaire leningen (‘hypotheken’) aan de leden van de bouwgroep voor de aankoop van de eigen woning.
Als een CPO-project goed georganiseerd is (schakel een ervaren CPO-begeleider in!) is het verkrijgen van hypotheken in principe geen probleem, mits de aanvrager voldoet aan de inkomenseisen van de bank, uiteraard. 
 
Het financieren van de voorbereidingskosten is iets dat banken nooit doen, tenzij er in de betreffende gemeente bijzondere afspraken met een bank zijn gemaakt. Dat is overigens niet iets van de laatste tijd; banken hebben nooit voorbereidingskosten gefinancierd.