afspraken met klusbedrijf
Gepubliceerd: 09-01-2019 Laatste update: 04-04-2019

Om in contact te komen met een goed klussenbedrijf is het verstandig te kijken of een klusbedrijf is aangesloten bij de VLOK. De VLOK is dé branchevereniging voor klussenbedrijven. De leden van de VLOK worden aangeduid als 'VLOK-erkend klussenbedrijf'. De VLOK spant zich al sinds 1983 in voor de erkenning van het bijzondere karakter van het allround vakmanschap en voor het borgen van de kwaliteit die vakmensen leveren. 

tweezijdige algemene voorwaarden

De VLOK heeft sinds 1998 afspraken met de Consumentenbond en de vereniging Eigen Huis om consumenten (dus ook zelfbouwers) en klussenbedrijven wederzijds vertrouwen en zekerheid te kunnen bieden. De inmiddels ruim duizend klussenbedrijven die als lid tot de VLOK zijn toegelaten hanteren allemaal dezelfde tweezijdige algemene voorwaarden. Tweezijdig houdt in dat de voorwaarden door het bedrijfsleven zijn opgesteld en door de consumentenorganisaties zijn goedgekeurd. Met verwijzing naar deze algemene voorwaarden kunnen zelfbouwers en klussenbedrijven eenvoudig eerlijke en klantvriendelijke afspraken maken. 

onafhankelijke geschillenregeling

Bij het uitvoeren van werkzaamheden kan in de praktijk natuurlijk altijd wat mis gaan. Dat geldt af en toe ook voor klussenbedrijven die zijn aangesloten bij de VLOK. In de algemene voorwaarden die de VLOK hanteert, wordt echter verwezen naar een onafhankelijke geschillenregeling. Bij eventuele geschillen tussen een zelfbouwer en een klussenbedrijf kan de kwestie worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie. Deze commissie doet uitspraak over de wijze waarop het geschil moet worden beslecht. Deze objectieve en onafhankelijke beoordeling van geschillen biedt zowel de zelfbouwer als het klussenbedrijf houvast. 

nakomingsgarantie

Wanneer de geschillencommissie tot het oordeel komt dat een klussenbedrijf in gebreke is gebleven, garandeert De VLOK  de nakoming van de verplichtingen die het klussenbedrijf in dat geval jegens de zelfbouwer heeft. Dus als het klussenbedrijf failliet gaat of om andere redenen niet over de brug komt, garandeert de VLOK dat de uitspraak die de geschillencommissie heeft gedaan wordt nagekomen. De VLOK heeft daarvoor als branchevereniging een verzekering afgesloten en is in dit opzicht echt een voorloper. Zelfs wanneer je als zelfbouwer een geschil hebt met een klussenbedrijf dat geen lid van de VLOK is, kan je de VLOK met je probleem benaderen. De garantie die de VLOK geeft is begrensd op een bedrag van tienduizend euro (de AFM heeft bepaald dat de VLOK geen hoger bedrag mag garanderen, omdat zij anders als een verzekeraar zou worden beschouwd). Als de geschillencommissie tot het oordeel is gekomen dat de schade groter dan tienduizend euro is, heeft de VLOK wel een inspanningsverplichting op zich genomen om ook tot uitkering van het resterende bedrag te komen. 

Klussenbedrijven op ZIN

Op ZIN worden uitsluitend VLOK-erkende klussenbedrijven vermeld. 

Hiermee is niet gezegd dat er niet ook goede en betrouwbare klussenbedrijven zijn die níet bij de VLOK zijn aangesloten. Als je van plan bent met zo'n klussenbedrijf in zee te gaan omdat je ervan overtuigd bent dat je de juiste keuze maakt, zorg dan in ieder geval dat je voor de start van de werkzaamheden goede schriftelijke afspraken met dit klussenbedrijf maakt. In ieder (ver)bouwproject kunnen dingen misgaan of tegenvallen. In die situaties is het belangrijk dat je op eerder gemaakte afspraken kunt terugvallen.