Thumbnail
Gepubliceerd: 09-09-2011 Laatste update: 21-11-2018

Uitgifte bouwgrond aan particulieren

Door gebrek aan interesse van ontwikkelaars en corporaties gaan gemeenten vaker over tot het uitgeven van bouwgrond voor particulieren. Volgens Marcel Kastein, directeur van adviesbureau De Regie, liggen in het collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) kansen voor bouwers.

Braakliggende gronden

Voor veel gemeenten is het een groot probleem: bouwgrond ligt al jaren te wachten op een ontwikkelaar, maar de beoogde ontwikkelpartners haken af door gebrek aan geld of kopers. De economische situatie dwingt overheden om naar alternatieven te zoeken. Maar daarvoor moet vaak wel een knop om. “Veel gemeenten, met name in de Randstad, hebben weinig ervaring met het uitgeven van grond aan particulieren. Dat speelt minder buiten de Randstad, waar het uitgeven van particuliere kavels vaker voorkomt. In veel gemeenten was het altijd een politiek geladen onderwerp, maar nu wordt het een economische kwestie: men moet iets doen met die braakliggende grond.”

Overheadkosten grote bouwbedrijven

Kastein adviseert gemeenten bij deze opgave, maar ook (groepen) particulieren die zelf iets willen ontwikkelen. Langzamerhand ontdekken ook bouwers deze markt, ziet Kastein. “We hebben onlangs bij een klein project met individuele kavels gezien dat ook een grote bouwer meedeed aan de inschrijving. Dat is nu nog ongewoon, maar ik verwacht dat we dat vaker zullen zien. De uitdaging voor grote bouwers is of ze die kleine klussen concurrerend kunnen aanbieden. Vaak gaat het bij cpo om projecten tussen de 10 en 100 woningen. Is hun overhead niet te groot voor projecten op deze schaal?”

Bouwteam

Kastein ziet ook een trend dat bouwbedrijven sneller bereid zijn om in particulier ontwikkelde projecten deel te nemen, als meedenkende en adviserende partij, vooruitlopend op de vorming van een eventueel bouwteam met de ontwikkelende particulieren, en zelfs om te delen in de kosten en de risico’s. “Dat kan voor beide partijen voordelig zijn: het collectief profiteert van de know-how van de bouwer, en de bouwer heeft een streepje voor bij de aanbesteding van het project. ”

Michiel Maas
Bron: Cobouw