gescheiden rioolstelsel
Gepubliceerd: 18-11-2013 Laatste update: 31-05-2019

In het verleden werd regenwater zo snel mogelijk via het rioolstelsel afgevoerd, via een zogenaamd ‘gemengd rioolstelsel’. In een gemengd stelsel worden zowel regenwater (schoonwater) als afvalwater (vuilwater) via één riool afgevoerd.

gemengd rioolstelsel

In gebieden waar een gemengd stelsel is aangelegd kunnen bij hevige regen problemen ontstaan. Wanneer het rioolstelsel de grote hoeveelheid regenwater niet aankan, wordt het teveel aan rioolwater geloosd op het oppervlaktewater. Het oppervlaktewater raakt daardoor vervuild omdat niet alleen regenwater, maar ook vuilwater wordt geloosd. 

gescheiden rioolstelsel

Tegenwoordig willen gemeenten om die reden dat er geen regenwater meer wordt afgevoerd via de riolering. Daarnaast wil men bevorderen dat zo veel mogelijk regenwater in het gebied blijft om verdroging van de grond te voorkomen. Daarom wordt in nieuwe buurten en wijken meestal een 'gescheiden rioolstelsel' aangelegd.

infiltratie regelwater

In veel gevallen zal bij nieuwbouwprojecten daarom als eis gelden dat het regenwater geïnfiltreerd wordt in de bodem. Dat kan op een aantal manieren. Informeer bij de gemeente wat in jouw geval de eisen zijn.