pexels-photo
Gepubliceerd: 16-11-2020

Als je een nieuw bedrijfspand wilt bouwen dan zul je het naar alle waarschijnlijkheid niet zelf kunnen financieren. Om dit alsnog te kunnen doen, kun je gebruik maken van een hypotheek bedrijfspand. Hiermee is het ook zeker mogelijk om een energieneutraal bedrijfspand te bouwen. Hier zul je tegenwoordig namelijk niet aan ontkomen als je een nieuw gebouw neer gaat zetten. Je zult dus na moeten denken over het energieverbruik. Dit zal ook het geval zijn bij een beleggingspand financieren

Energieneutraal

Eerst is het goed om überhaupt te weten wat energieneutraal betekent. Het kan namelijk meerdere betekenissen hebben. Er zijn twee bekende vormen van energieneutraal bouwen: EPC 0 en nul op de meter. EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt. Dit is de energiezuinigheid van een pand. Bij EPC 0 heeft een gebouw een EPC van 0 of zelfs minder. Er wordt hierbij alleen gekeken naar het gebouw zelf. Wat er in het bedrijfspand zelf afspeelt wordt dus niet in acht genomen. Vanaf 1 januari 2021 wordt EPC 0 overigens vervangen voor BENG. 0 op de meter is net iets anders. Hiermee wordt bedoeld dat het energieverbruik daadwerkelijk 0 is over een heel jaar. Hier vallen ook onder meer de procesgebonden installaties en de industriefunctie onder. 

Zelf energie opwekken 

Je zult bij een energieneutraal bedrijfspand zelf energie op moeten wekken. Toch is dit niet de eerste stap naar energieneutraal bouwen. Je moet namelijk eerst energiebesparende maatregelen nemen. Hierbij kun je onder meer denken aan het gebruiken van LED verlichting. Ook het zorgen voor goede isolatie kan helpen als energiebesparende maatregelen, wat ook geldt voor energiemanagement. Zelfs energiebesparing in de bedrijfsvoering zal zorgen voor minder energieverbruik. Zo zou je kunnen kiezen voor elektrische apparaten of energiezuinige machines. Toch zullen deze maatregelen niet genoeg zijn. Er blijft namelijk altijd een restverbruik. Zo zal het bedrijfspand verwarmd moeten worden, terwijl bepaalde installaties ook veel energie verbruiken. Dit moet dus gecompenseerd worden, wat je doet door zelf energie op te wekken. Zonnepanelen zijn hierbij zeker een vereiste.

Gasloos

Energieneutraal wordt vaak in verband gezien met gasloos. Toch is het ook mogelijk om energieneutraal te bouwen met een gasaansluiting. Er zitten toch wel wat haken en ogen aan. Sinds 1 juli 2018 is de aansluitverplichting van aardgas voor huizen en bedrijven namelijk komen te vervallen. In de praktijk is het hierdoor niet meer mogelijk om een nieuwe aansluiting te realiseren. Toch kan er sprake zijn van een grootverbruikaansluiting door de grootte van een bedrijfspand. Een gasaansluiting kan hierdoor toch wel mogelijk zijn. Dit kan interessant zijn als je kijkt naar de kosten. De elektrische alternatieven zijn namelijk meestal een stukje duurder, dus een gasgestookte installatie kan puur door de prijs een goede keuze zijn. Toch is het ook logisch dat je kiest voor een nieuw bedrijfspand dat gasloos is, want zo ben je nog duurzamer en energieneutraler aan het bouwen.