havenkwartier deventer
Gepubliceerd: 28-03-2014 Laatste update: 28-12-2018

Op donderdag 8 mei as. organiseerde ZelfbouwInNederland samen met de gemeente Deventer en De Regie, de mini-conferentie "Organische Gebiedsontwikkeling in de Praktijk". De mini-conferentie was gericht op provincie- en gemeentebestuurders en medewerkers. Tijdens dit symposium kregen zij inzicht in de bijzondere aanpak die de gemeente Deventer koos om het Havenkwartier aan de rand van het centrum van de stad naar een aantrekkelijk woon-, werk- en leefgebied te transformeren.

organische gebiedsontwikkeling

Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe zij hun stilgevallen (woning)bouwlocaties tot ontwikkeling kunnen brengen.  De traditionele aanpak, waarbij voor de (her)ontwikkeling van een compleet plangebied met een woningcorporatie of marktpartij kon worden samengewerkt biedt weinig soelaas meer. Veel gemeenten oriënteren zich daarom op nieuwe mogelijkheden om hun woningproductie zoveel mogelijk op peil te houden en exploitatieverliezen te beperken.

organische gebiedsontwikkeling in de praktijk

In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om als gemeente gestalte te geven aan het voornemen om locaties voortaan op een meer vraaggestuurde, organische wijze tot ontwikkeling te brengen.  De wens is er vaak wel, maar het gebrek aan kennis en ervaring in combinatie met twijfel over de effectiviteit van nieuwe  ontwikkelingsvormen houdt gemeenten tegen om nieuwe vormen toe te passen. Waar immers te beginnen?

bijzondere aanpak Havenkwartier Deventer

Het symposium ‘Organisch ontwikkelen in de praktijk’ op donderdagmiddag 8 mei in Deventer bood de deelnemers een aantal concrete aanknopingspunten. Tijdens dit symposium kregen zij inzicht in de bijzondere aanpak die de gemeente Deventer koos om het Havenkwartier aan de rand van het centrum van de stad naar een aantrekkelijk woon-, werk- en leefgebied te transformeren.

Het symposium, een gezamenlijk initiatief van adviesbureau De Regie, ZelfbouwInNederland.nl en de gemeente Deventer richtte zich exclusief op bestuurders, stedenbouwkundigen, projectleiders,  beleidsmedewerkers en uitgiftemedewerkers van provincies en gemeenten. De uitvoeringspraktijk en de toegepaste werkmethodiek stond tijdens het symposium centraal.  Er werd ook een rondleiding door het Havenkwartier verzorgd, zodat de deelnemers met eigen ogen de resultaten konden aanschouwen.