zelfbouw havenkwartier deventer
Gepubliceerd: 19-03-2015 Laatste update: 03-01-2019

Het Havenkwartier in Deventer wordt herontwikkeld tot een levendig woon- en werkgebied. Onderdeel van de gebiedsontwikkeling is de uitgifte van bouwkavels voor rijwoningen aan particulieren. Een van de bijzondere aspecten van de kaveluitgifte, die in opdracht van de gemeente door adviesbureau De Regie is gecoördineerd, is dat de kavelkopers zelf de grootte - en dus de prijs - van de kavel bepalen. De kavels zijn daarmee zowel bereikbaar voor zelfbouwers als voor bouwgroepen en bovendien voor kavelkopers met verschillende inkomens; een belangrijke doelstelling voor de gemeente.

grote particuliere belangstelling voor kavels

De voorbereidingen van het project zijn gestart in een periode waarin de woningmarkt nagenoeg was stilgevallen, ook in Deventer. Desondanks heeft de gemeente de durf gehad met het project van start te gaan. Door een intensieve benadering van de doelgroep en een grondige voorbereiding van het project is de gemeente erin geslaagd van begin af aan veel belangstelling bij particulieren te wekken.

organische gebiedsontwikkeling

De verwachtingen van het tempo van de verkoop waren destijds niet hoog. De gemeente heeft daarom voor een geleidelijke ontwikkeling gekozen; de verkoop van een beperkt aantal kavels per jaar. Onlangs is echter de laatste kavel al in optie gegaan, veel eerder dan de gemeente destijds verwachtte. De durf van de gemeente heeft zich dus uitbetaald. 

deel woningen opgeleverd

De eerste woningen zijn inmiddels al weer enige tijd opgeleverd. De kwaliteit en diversiteit van de woningontwerpen zijn zeer aansprekend. Een bezoekje aan het project is daarom een aanrader, vooral ook voor degenen die nog twijfelen aan de potenties van zelfbouw.

Informatie over het Havenkwartier ...