CPO in Wijchen
Gepubliceerd: 09-11-2019

Als je je woning laat verbouwen, kan je in de overeenkomst met het bouw- of klusbedrijf stelposten opnemen. Maar in sommige gevallen is dat risicovol.

Stelpost

Als bepaalde kosten bij het maken van afspraken met een bouw- of klusbedrijf nog niet bekend zijn, kan voor dat gedeelte van de verbouwing een stelpost in de begroting worden opgenomen. Dat is een voorlopige inschatting van de kosten. Achteraf, als de uiteindelijke kosten bekend zijn, kan het meevallen, maar ook tegenvallen. 

Zelf invloed op de hoogte van de kosten

Als je als opdrachtgever zelf kunt beïnvloeden wat de uiteindelijke kosten zullen zijn, kan het opnemen van een stelpost in de begroting van het bouw- of klusbedrijf handig zijn. Een eventuele overschrijding van het bedrag dat als stelpost in de begroting is opgenomen (bijvoorbeeld voor een badkamer) is in dat geval gewoon het gevolg van de keuze die jij zelf hebt gemaakt (bijvoorbeeld om een duurdere badkamer te laten aanbrengen). Kies je juist voor een goedkopere badkamer, dan blijft een deel van de voor de badkamer gereserveerde stelpost gewoon staan (dat geld krijg je dan terug). 

Weinig invloed op de hoogte van de kosten

Voor een bouw- of klusbedrijf zelf kan het ook handig zijn een stelpost in de begroting op te nemen. Als de aannemer bijvoorbeeld nog niet weet bij welke leverancier hij bepaalde materialen gaat inkopen of welke onderaannemer bepaalde werkzaamheden zal uitvoeren, kan hij bij het sluiten van het contract voorstellen in afwachting daarvan hiervoor een stelpost op te nemen. Hoewel de aannemer in dat geval van een reële richtprijs behoort uit te gaan, heb je als opdrachtgever weinig grip op de hoogte van de uiteindelijke kosten. Want niet jij maar de aannemer speelt hier namelijk een sleutelrol. Dit soort stelposten kan je dus beter tot een minimum beperken. Dat kan je doen door het bouw- of klusbedrijf te vragen eerst dit soort kosten uit te zoeken (door alvast afspraken te maken met deze leveranciers of onderaannemers). Het duurt dan misschien wat langer voordat je een contract kunt sluiten, maar dat contract biedt jou als opdrachtgever dan wel meer zekerheid. Lukt het niet om dit soort stelposten te vermijden, zorg dan in ieder geval dat goed in het contract wordt omschreven welke kosten wel en niet in de stelpost zijn meegenomen.