Thumbnail
Gepubliceerd: 21-05-2008 Laatste update: 18-11-2018

In de Telegraaf van 14 mei jl. wijdt Hans Broeren zijn column aan het verzekeren van schade tijdens bouwwerkzaamheden. Vitale informatie voor de particuliere opdrachtgever, want of je nou kleine verbouwingen zelf uitvoert of de bouw van een compleet huis door een aannemer laat doen, er gaat wel eens iets mis met schade tot gevolg. En wie is verantwoordelijk?

Schade tijdens de bouw

”In de eerste plaats is de opdrachtgever van de (ver)bouwwerkzaamheden aansprakelijk voor schade die ontstaat door die bouw, op de bouwplaats maar ook in de directe omgeving. Denk aan het kapot trekken van telefoon- en elektriciteitskabels, het omvallen van bouwkranen, stapels stenen en steigers. Die kunnen schade aan mensen, andere panden en openbare ruimten toebrengen. Hiertegen kunt u zich verzekeren en dat adviseer ik u ook, want het gaat bij deze schades om grote bedragen.

CAR-verzekering

Maar gebruikelijk is dat de aannemer dat doet via een car- of construction all-riskverzekering. Gaat u met een aannemer in zee, vraag hem dan een kopie van de polis van deze verzekering. Kijk de polis na dat alle risico’s voldoende verzekerd zijn, dus niet alleen de bouwkosten maar ook de wettelijke aansprakelijkheidsrisico’s op en buiten de bouwplaats. Draag nadrukkelijk deze aansprakelijkheden schriftelijk aan de aannemer over. Raadpleeg hiervoor een verzekeringstussenpersoon of rechtstreeks een verzekeringsmaatschappij.

Toetsen solvabiliteit aannemer

Controleer als u met een aannemer in zee gaat dat zijn solvabiliteit of financiële gegoedheid voldoende is. Vraag indien u twijfelt om een bankgarantie tot en met de oplevering van de bouw. Kies voor een aannemer die is aangesloten bij een aannemersvereniging of Bouwgarant. Dan heeft u in geval van calamiteiten enige mogelijkheid tot verhaal.

Goede werkomschrijving of bestek

Een schriftelijke opdracht met een goede werkomschrijving of bouwbestek is een vereiste. Let op met meer- en minderwerk, want dat gaat u extra geld kosten. Weliswaar krijgt u voor minderwerk een kleine korting op de aanneemsom, voor het meerwerk betaalt u een flinke prijs.
Heeft u geen verstand van bouwen, zoek er dan een architect bij, die bouwkundig is onderlegd of iemand die van bouwmanagement zijn werk maakt. Deze extra kosten haalt u er dik uit. En hij/zij kan de bouwtekeningen verzorgen die een aannemer nodig heeft. Plus de begeleiding bij de aanvraag bouwvergunning.

Bouwdepot

Wilt u een aanvullende financiering voor de bouwkosten dan kunt u een makelaar vragen de waarde van uw pand ná verbouwing vast te leggen in een taxatierapport. Daarmee kan de bank u een tweede hypotheeklening verstrekken, waarvan de rente voor u aftrekbaar is. Dit extra geld zal de bank in depot houden en u steeds uitbetalen na overlegging van de (termijn)nota’s van de aannemer. Over dit geld in depot ontvangt u van de bank weer rente, die natuurlijk lager is dan uw hypotheekrente.”

Bron: Telegraaf Woonkrant 14 mei 2008