Lequal
Gepubliceerd: 06-06-2024

Het is algemeen bekend dat op bouwplaatsen relatief veel ongevallen gebeuren. Nu denk je wellicht dat zoiets jou niet zal overkomen bij het (ver)bouwen van je eigen huis. Je hebt immers zelf de touwtjes in handen en je weet precies wat je doet. Zelfs dan nog kan er van alles misgaan, bijvoorbeeld wanneer je ondeugdelijke materialen gebruikt of wanneer je de risico’s niet goed weet in te schatten.

Steiger of ladder?

Bij bouwwerkzaamheden aan je eigen huis ontkom je er niet aan om op hoogte te werken. Je zult immers tot in de nok van het pand alles keurig moeten afwerken. Over het algemeen kiest men bij bouwprojecten voor het plaatsen van steigers rondom het te realiseren object. Nu is een hele steiger wellicht wat overbodig als je in je eentje aan het werk bent, maar gemakkelijk is het natuurlijk wel. Een goed alternatief hiervoor is de bordes trap, die ook in een verrijdbare versie beschikbaar is. Op die manier kun je veilig en verantwoord op hoogte werken aan een bepaalde klus. Dergelijke trappen worden ook vaak gebruikt om gemakkelijk over bepaalde objecten heen en weer te kunnen lopen.

Kleinere klussen

Bouwwerkzaamheden verlopen over het algemeen gefaseerd en volgens een vooraf opgesteld werkschema. Toch kan het wel eens nodig zijn om nog even ergens omhoog te moeten klimmen. In die gevallen hoef je natuurlijk niet weer een hele stellage op te bouwen. Je kunt met aluminium trappen goed op elke plek komen door de hoogte af te stemmen op de betreffende klus. Betreft het werkzaamheden aan de buitenzijde van het pand, houd dan altijd goed rekening met de weersomstandigheden. Het is bij wind niet aan te bevelen om op een ladder te klimmen in het kader van de veiligheid.

Valbeveiliging verplicht

Wanneer je werkt op meer dan 2,5 meter hoogte, is valbeveiliging verplicht. Vanaf zo’n hoogte kun je een akelige smak maken en ernstig gewond raken. Ga je het dak op, draag dan bijvoorbeeld een harnasgordel met daaraan een vanglijn. Mocht je dan tijdens de werkzaamheden je evenwicht verliezen, dan zal de vanglijn ervoor zorgen dat je niet naar beneden valt. Het is ook aan te bevelen om los hiervan rond de dakrand een tijdelijk hek aan te brengen, waardoor je het valrisico tot een minimum beperkt. Je wilt immers na de voltooiing wel van je huis kunnen genieten!