Thumbnail
Gepubliceerd: 02-06-2010 Laatste update: 20-11-2018

Het pilot project Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in bestaande bouw aan de Mauritskade is een goede impuls voor de Dapperbuurt.  Dit blijkt uit de kennisbijeenkomst die De Key - De Principaal heeft georganiseerd over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in bestaande bouw voor de betrokken partijen en vakgenoten. Hans Vos, adviseur bij SEV Realisatie/ Laagland’advies schreef als onafhankelijke partij een artikel na afloop van deze bijeenkomst.

Bestaand casco biedt mogelijkheden

De discussies op de dag maakten duidelijk dat het pilot project, De Dappere Maurits, winst oplevert. Zo kwam er naar voren dat een bestaand casco mogelijkheden biedt voor bewoners met creativiteit en lef. Tegelijkertijd liggen er kansen voor de buurt om betrokkenheid onder bewoners en de diversiteit in de buurt te vergroten. Drie van de vijf nieuwe eigenaren zijn voormalige huurders uit de Dapperbuurt die de stap naar een eigen woning maakten.

Leerpunten

Een goede voorbereiding en begeleiding van de particuliere opdrachtgevers om tot besluiten en spelregels te komen voor verdeling van ruimten en kosten zijn cruciaal. Daarnaast zijn een realistische inschatting van tijd en kosten en de verdeling hiervan essentieel. Het zijn de belangrijkste leerpunten die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen bij een eventueel vervolg op dit project. Een vervolg is zeker een optie voor De Key. Wel wordt er dan opnieuw gekeken naar de vorm en reikwijdte, want een compleet renovatieproces is wellicht te complex.

De Dappere Maurits

De Key is in 2006 gestart met een pilot project Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in bestaande bouw. Twaalf kleine onopgeknapte woningen aan de Mauritskade in Amsterdam werden verkocht aan vijf particulieren, die zich verenigden onder de naam De Dappere Maurits. De nieuwe eigenaren zijn het avontuur aangegaan om hun huis naar eigen inzicht en wens te realiseren. Dat het samenvoegen en renoveren van de woningen geheel wordt gedaan volgens de wensen van de toekomstige bewoners is tot nu toe een unicum in Amsterdam.

Huurders kunnen eigen woning realiseren

De gedachte achter dit initiatief is om bewoners van sociale huurwoningen te enthousiasmeren een eigen woning tegen een aantrekkelijke prijs te realiseren. Dit pilot project is onderdeel van de buurtaanpak van de Dapperbuurt met als doel transformatie van de panden, doorstroming van huurders en het vergroten van betrokkenheid bij de buurt.