Thumbnail
Gepubliceerd: 01-11-2006 Laatste update: 15-11-2018

George Voorhout heeft het er zwaar mee. De lijst van problemen die moeten worden opgelost bij de bouw van zijn huis is lang. "Wij doen als kopers werk dat normaal een ontwikkelaar doet," verzucht de particuliere opdrachtgever. De beloning is echter groot: voor slechts drie ton een huis bouwen geheel naar eigen inzicht en dat in een stad als Rotterdam. "Ik denk niet dat ik voor dezelfde prijs elders in de buurt een even groot huis had kunnen krijgen."

collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo)

Zijn woning in de Alexanderpolder bouwt hij samen met acht andere gezinnen onder collectief particulier opdrachtgeverschap. Zij krijgen daarbij hulp van twee corporaties en een gespecialiseerd adviesbureau. De corporaties PWS en De Nieuwe Unie proberen met initiatieven als deze een gevarieerder buurtprofiel te verkrijgen. Een herstructureringsplan dat in tegenstelling tot vele anderen in Rotterdam niet gegrond is in een kansarme achterstandswijk maar in een buurt met jaren-zestig-gezinswoningen. Doel van de herstructurering is de vergrijzing tegen te gaan. George Voorhout: “De bestaande gezinswoningen zijn hier al wat ouder. Ik heb er wel naar gekeken maar heb geen zin om meteen te moeten beginnen met opknappen.”

Achtervang

Voor het project in de Alexanderpolder was veel belangstelling, maar in de loop van het proces vielen nogal wat gezinnen af. De corporaties waren bereid twee woningen als achtervang voor hun rekening te laten bouwen, maar met vier lege plekken was dat niet genoeg. “Gelukkig kwamen er mensen bij waardoor we de bouw niet hoefden af te blazen,” kijkt Voorhout terug.
Gebaande paden waren er niet, ook voor de stadskantoren was het project uniek. De steun van de corporaties voor de negen gezinnen was dan ook zeer welkom. Voorhout illustreert de problemen aan de hand van een voorbeeld: “Onverwacht werd ons in een vroeg stadium ‘voorreserveringskosten’ berekend. Wij zeiden: dat kunnen wij niet betalen, wij beschikken pas over geld als de grond wordt geleverd. Maar de gemeente was niet om te krijgen; we moesten samen 25.000 euro bij elkaar zien te sprokkelen.”

Lange voorbereiding

De voorbereiding heeft in totaal tweeëneenhalf jaar geduurd. “In die tijd beheerst het je leven, zeker op momenten dat zich tegenslagen voordoen.” En de toekomst? “De eerste tien jaar denk ik hier zeker te blijven wonen. Daarna zou ik het liefst een vrijstaand huis willen hebben, maar dat kan ik nu nog niet betalen. Misschien waag ik daarvoor ooit nog de sprong naar volledig particulier opdrachtgeverschap.”

Bron: Cobouw 2 juni 2006